Munkáltató ellenőrzési joga a munkahelyen

A munkáltató ellenőrzésének legsarkalatosabb pontja, hogy az szükségszerűen felveti a munkavállaló személyiségi jogai megsértésének lehetőségét, éppen ezért az Mt. a munkáltató ellenőrzési jogának gyakorlását – bár lehetővé teszi – de szigorú korlátok közé szorítja.

E korlátok megtartása a munkáltatónak szintén érdekében áll, mert a személyiségi jogsértés bizonyítása estén a munkavállaló nemcsak (a bírói gyakorlat alapján, EBH 2000.249.) azonnali hatályú felmondásra, de a Ptk. szerinti sérelemdíjra is jogosult.

1. A személyiségi jogok védelme

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: “Mt.“) részletesebben rendelkezik a munkavállaló személyiségi jogainak védelméről.
A törvény alapján a munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.
Emellett a törvény azt is kimondja, hogy a munkavállaló a személyiségi jogáról általános jelleggel előre nem mondhat le, továbbá a lemondó nyilatkozatot sem lehet kiterjesztően értelmezni. A munkavállaló személyiségi jogáról rendelkező jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet.

2. A munkáltató ellenőrzési joga és annak korlátai

Az Mt. 11. § a személyiségi jogokra vonatkozó általános korlátok mellett az ellenőrzés körében további feltételeket határoz meg. Így a munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. (Így például ha a cégautó magáncélú használata is megengedett, akkor lehetővé kell tenni, hogy a munkavállaló a magánhasználat során a GPS-t kikapcsolhassa.)
A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. Kamerák esetében a korábbi adatvédelmi biztosi gyakorlat értelmében a tájékoztatásnak ki kell terjednie, hogy rögzítik-e és tárolják-e a felvételeket, és ha igen, erre milyen célból kerül sor.

Ha a videokamera-rendszerek célja a munkahelyen tárolt, raktározott, feldolgozás alatt álló termékek őrzése, lopások megelőzése, akkor a kamerák elhelyezkedésének is ezt a célt kell szolgálnia.

A törvényhez fűzött Kommentár alapján az ellenőrzésnek tárgya lehet a munkavállaló elektronikus levelezési fiókja illetve internet-használata is, de a munkahely technikai eszközökkel történő ellenőrzése nem irányulhat kizárólag a munkahelyi jelenlét vagy a munkavégzés intenzitásának megfigyelésére és azt nem lehet olyan helyiségekben végrehajtani, amelyek a munkavállaló pihenésére szolgálnak, illetve sértik a magánszférát, az emberi méltóságot.

Összefoglalás

Összegfoglalásképp tehát elmondható, hogy a munkáltató a munkavállalók ellenőrzését csak szigorú korlátok között valósíthatja meg, az semmiképp sem fordulhat át a munkavállaló „megfigyelésébe”.
Emellett, ha egy esetleges perre kerülne sor, a munkáltatónak bizonyítania kell, hogy az ellenőrzés szükséges és arányos volt, továbbá a munkaviszonnyal összefüggésben történt. A fő kérdés tehát, hogy az adott korlátozás szükséges-e. Amennyiben szükséges, úgy arányos-e.

Amennyiben Önnek gazdasági joggal, polgári joggal, munkajoggal kapcsolatos kérdése van, úgy a Kapcsolatok menüpont alatt fel tudja venni munkatársunkkal a kapcsolatot.

  • József Sándor

    Tisztelt Dr. Dobos István szeretnék kérdezni a munkahejemen volt egy okán incidens hogy a kolléga a terméket a termék tetejére rakta és komizot de ezt én is és sok mások elkövetették feljebvalonk ezt szovátete a kollégának öis és én szovátetem hogy nem csak ö követe el és ezek ellenére is meg mutatja nyilvánosan meg bűntette fel rakta csemege hálóra és egész nap huzatta vele kézi békával nöi kolléga magasság 1,45 cm magas ha te suj körül belül 45kg az áru össztömeg 1050kg plusz raklap hozátéve sztárok a békák nagyon nehéz húzni észt nemcsak vele jácákel utólag azaz évük hogy, egy a fizetés ijen korr mi a tehendö.