Képviselet büntető bíróság előtt

A büntetőbíróság előtti képviselet az ügy minden részletre kiterjedő ismeretét feltételezi és igényli. Ennek megfelelően minden büntetőügyben részletes előzetes konzultációk alkalmával készítjük fel a vádlottat a büntetőeljárás bírósági szakaszára. A bíróság előtti aktív védői közreműködés kulcsfontosságú az egyes ügyekben. A hatékony védői tevékenység ellátása érdekében rendszeresen együttműködünk igazságügyi szakértőkkel, akik külön megbízás keretében készek igazságügyi szakértői véleményeket adni az egyes büntetőügyekben, amely szakvéleményeknek kiemelt szerepe van a magyar büntetőbíróságok ítélkezési gyakorlatában.