Ügyvédek és Együttműködő Partnerek

Ügyvédeink, ügyvédjelöltjeink, illetve további jogász kollégáink segítségével a jogi szolgáltatások teljes spektrumát lefedjük. Munkánk során szorosan együttműködünk könyvelőkkel, illetve könyvvizsgáló partnerünkkel.

dr. Dobos István LL.M Dobos – Kőhidi Ügyvédi Társulás / Budapest

Szakterületek: Polgári perek, építési jog, társasági és cégjog, startup jog.

Jogi diplomája és szakvizsgája mellett posztgraduális képzés keretében 2012-ben Európa-jogi szakjogászi oklevelet szerzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Szakmai tapasztalatait Bécsben egy nemzetközi ügyvédi iroda munkatársaként, továbbá Budapesten és Győrben nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező ügyvédi irodákban szerezte. Diplomájának megszerzését követően évekig gazdasági jogot oktatott a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

dr. Kőhidi Ákos PhD. Dobos – Kőhidi Ügyvédi Társulás / Győr

Szakterületek: Szerzői jog, védjegyjog, kártérítési jog, fogyasztóvédelmi jog.

2007-ben szerzett jogi diplomát, 2012-ben pedig PhD fokozatot szerzői jogi és kártérítési jogi témában. 2007 óta a győri Széchenyi István Egyetem DFK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének munkatársa, jelenleg egyetemi docens. 2015-től tagja a Szerzői Jogi Szakértő Testületnek. A szakvizsga megszerzése után 2014 és 2015 között Budapesten alkalmazott ügyvéd, jelenleg Győrben ügyvéd.

dr. Sohajda Kristóf ügyvéd

Szakterületek: Kereskedelmi jog, társasági jog és cégjog, startup jog és adatvédelem.

2017-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, és még ebben az évben ügyvédjelöltként csatlakozott az irodához. Egyetemi tanulmányai mellett gyakornokként dolgozott egy budapesti ügyvédi irodánál, ahol polgári, társasági és kereskedelmi jogi területen szerzett tapasztalatot, valamint demonstrátorként tevékenykedett az ELTE Polgári Jogi Tanszékén. Ügyfeleinket számos polgári perben, ingatlanügylet, illetve peren kívüli egyeztetés során képviseli.

dr. Miklós Péter adatvédelmi szakértő, jogász, DPO

Szakterülete: Adatvédelem, munkajog, startup jog, kereskedelmi jog, társasági és cégjog.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán megszerzett jogi diplomája mellett adatvédelmi tisztviselői képzéseket is elvégzett. Társulásunkhoz 2017-ben csatlakozott. Rendszeresen nyújt adatvédelmi és munkaügyi tanácsadást ügyfeleink számára, valamint előad az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatban szakmai konferenciákon. Ügyvédi társulásunk valamennyi adatvédelmi (GDPR) ügyét koordinálja, ezen ügyek többségében személyesen is eljár.

dr. Pongrácz Dávid ügyvéd

Szakterülete: Polgári jog, építési jog, kereskedelmi jog, ingatlanjog

2016-ban szerzett jogi diplomát, továbbá elvégezte a győri Német Jogi Centrum német jogi szaknyelvi képzését. Társulásunkhoz 2020-ban a szakvizsga megszerzését követően csatlakozott. Gyakorlati ismereteire Székesfehérvárott ügyvédjelöltként tett szert, ahol rendszeresen dolgozott német ajkú ügyfélkörrel, polgári peres és nemperes ügyek széles körű ellátása mellett a gazdasági társaságok képviseletére specializálódott. Jelenleg Győrben ügyvéd, irodánk praxisát elsősorban a vállalkozási szerződésekkel és építési jogi kapcsolatos perekben, illetve ügyfeleink tartós jogi képviselete során segíti.

dr. Tóth Zoltán gazdasági jogász, tanácsadó

Szakterülete: adótervezés és pénzügyi vagyonvédelem

Zoltán gazdasági jogász, aki pályafutását gyakornokként Los Angelesben kezdte, hazatérve pedig elsősorban a nemzetközi cégstruktúrák, adótervezés és pénzügyi vagyonvédelem területén dolgozott. Lelkes támogatója és tanácsadója a hazai hátterű innovatív startup vállalkozásoknak, angyal befektetőként folyamatosan keresi az érdekes új ötleteket.

dr. Ferenczi Milán ügyvéd

Szakterületek: Polgári perek, büntetőjog, társasházi jog

Győrben, a Széchenyi István Egyetemen szerzett jogi diplomát 2009-ben, jelenleg Budapesten egyéni ügyvéd. Mind a polgári jog – különösen kártérítési jog, társasházak joga, egyéb szerződések készítése, véleményezése több nyelven is – mind a büntető jog – különösen gazdasági büntetőjog, számítástechnika-és informatika, ittas állapotban elkövetett járművezetés, kábítószerrel való visszaélés, személy elleni bűncselekmények – területén releváns tapasztalattal rendelkezik.

dr. Franczia Ágnes ügyvéd

Szakterületek: Polgári jog, peres képviselet, startup cégek, angol jogi szaknyelv

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát 2016-ban, majd ezt követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2019-ben angol jogi szakfordító szakjogász diplomát szerzett. Jelenleg Budapesten egyéni ügyvédként és jogi szakfordítóként dolgozik, szakterületei közé elsősorban az ingatlanjog, gazdasági társaságok joga, valamint a polgári peres és nemperes eljárásokban történő képviselet tartozik. Irodánk praxisát főként angol nyelvű szerződésekkel, követeléskezeléssel és gazdasági társaságokkal kapcsolatos ügyekben segíti.

dr. Biczó Ágnes ügyvéd

Szakterülete: Polgári jog, cégjog, ingatlanjog, adójog

2019-ben szerzett jogász diplomát a győri Széchenyi István Egyetemen.
Egyetemi évei alatt ügyvédi irodában szerzett gyakorlatot, majd ügyvédjelöltként helyezkedett el Győrben, ahol a polgári peres és nemperes eljárásokban szerzett széleskörű tapasztalatot. Szakterületei: civil szervezetek és gazdasági társaságok képviselete, szerződések joga, valamint az ingatlanjog.
2019-től posztgraduális képzésben vesz részt, jogász-közgazdász szakon. Budapesten kívül győri vonatkozású ügyekben is rendszeresen eljár.

dr. Schwartz Dániel jogász

Szakterülete: Szerzői jog, polgári jog, polgári perek.

2019-ben gyakornokként csatlakozott irodánkhoz, hol miután 2021-ben megszerezte jogi diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ügyvédjelöltként helyezkedett el. Németországi születésű, anyanyelvi német beszélőként rendszeresen dolgozik német ajkú ügyfélkörrel. Szakterületei közé elsősorban a polgári, társasági és a kereskedelmi jog tartozik. Az említetteken felül fő kutatási területét a szerzői jog képezi, ezen belül is külön érdeklődéssel a zeneipari jog felé.

dr. Ránky Mercédesz jogász

Szakterületek: Cégjog, felszámolási- és végrehajtási jog, ingatlanjog, szerzői jog és szellemi alkotások joga

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2018-ban szerzett jogász diplomát. Egyetemi évei alatt egy ázsiai központtal rendelkező ügyvédi irodában szerzett gyakorlatot, ahol elsősorban nemzetközi cégjogi és ingatlanjogi feladatokban vett részt, illetve maga is tizenhat éve cégtulajdonos és ügyvezető. Első diplomáját a Magyar Táncművészeti Egyetemen szerezte, így szívügye a szerzői jog és a szellemi alkotások joga.

dr. Lőrincz Dorottya jogász

Gazdasági jog, közigazgatási és polgári perek.

2021-ben szerzett jogi diplomát a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ezt követően hamar csatlakozott ügyvédjelöltként az irodához. Egyetemi tanulmányai mellett gyakornokként dolgozott több ügyvédi irodánál is, ahol a büntetőjog – elsősorban gazdasági büntetőjog -, illetve a polgári jog, szellemi tulajdon joga területén szerzett tapasztalatot.

dr. Szabó Tamás jogász

Szakterülete: Fintech, startup cégek, polgári jog.

2022-ben végzett a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi karán, ahol jelenleg is PhD-tanulmányokat folytat, kutatási területe a Fintech-szektor fejlődése, jogi szabályozása illetve nemzetközi kereskedelmi jogi szerepe. 2023. őszén csatlakozott Irodánkhoz, ahol többnyire polgári perekkel, követeléskezeléssel, szerződések jogával, cégek jogi támogatásával foglalkozik a magyaron kívül angol nyelven is.

dr. Oleg Otten

U.S. cégjog; üzleti tranzakciók; U.S. letelepedés és idegenrendészeti jog, startup jog

Oleg Otten ügyvéd kolléga a diplomáját a Miami Egyetem Jogi Karán (University of Miami School of Law (Florida, USA) szerezte. Oleg Otten korábbi vállalkozói háttere segít abban, hogy a jogi problémákat üzleti szempontból; megoldás-orientáltan közelítsen meg. Jogi szolgáltatását elsősorban startup cégek, kis- és középvállalkozások részére nyújtja különböző tranzakciók, jogi megfelelés, szerződési jog, munkajog és peres ügyek területén. Kiemelt szakterülete az USA-ban történő üzleti célú letelepedés is.  A Floridai Ügyvédi kamara tagja, illetve ügyvédi társulásunk amerikai partnerügyvédje.

dr. Somkutas Péter

Szakterületek: szerzői jog, szoftverjog

Jogi és programtervezői matematikusi diplomája mellett Németországban kiegészítő mesterképzésben vett részt. Két évtizedes IT tapasztalattal multinacionális szoftverfejlesztések vezetője. A Szerzői Jogi Szakértő Testület tagja.

dr. Dobos Anna együttműködő ügyvéd (Brisbane, Ausztrália)

Szakterülete: Ausztráliába és Új-Zélandra történő vizumok és bevándorlás, emellett kereskedelmi és gazdasági joggal, valamint család-, ingatlan- és büntetőjoggal foglalkozik.

2008-ban szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Jelenleg Ausztráliában bejegyzett és praktizáló általános ügyvéd, regisztrált ausztrál és új-zélandi bevándorlási tanácsadó (MARN 1067498, IAA 201100817). Tagja a Migration Alliance szakmai szervezetnek és az Orosz Nyelvű Ügyvédek Egyesületének. A bevándorlási és vizumkérdések mellett ingatlanvásárlással, cégalapitással, polgári peres és büntetőügyekben történő képviselettel kapcsolatban segiti irodánkat magyar, angol, német és orosz nyelven.

dr. Kertész Gusztáv együttműködő ügyvéd

Szakterülete: Büntetőeljárások és gazdasági büntetőjog.

1996 és 2006 között a BRFK állományában többek között kiemelt főnyomozóként és alosztályvezetőként dolgozott. Jogi diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte 2002-ben. 2007-től a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd, jelenleg saját ügyvédi irodáját vezeti. Kizárólag büntetőjoggal foglalkozik, ezen belül kiemelt szakterülete a gazdasági büntetőjog.

 

Nippashi Toshinori

Együttműködő ügyvéd (Japán, Tokyo); Japánban történő letelepedéssel és gazdasági joggal foglalkozik.

Japánban bejegyzett és praktizáló ügyvéd, gazdasági joggal, polgári perekkel, illetve bevándorlással foglalkozik. A Nemzetközi Shiho-shoshi Egyesület elnöke, amely a Japánban praktizáló peres ügyvédeket tömöríti. Beutazási és vízumkérdések, az ingatlanjog, illetve a Japánban működő és terjeszkedni kívánó startup cégek vonatkozásában segíti praxisunkat.