lancertekesites-afa-altalanos-forgalmi-ado-dobos-istvan-ugyved