Behajtási költségátalány

A Ptk. behajtási költségátalányra vonatkozó szabályai 2014. március 15-én léptek hatályba, követelésére azonban már a 2013. július 1. napján és ezt követően megkötött, valamint ezen időpontot követően módosított szerződések esetében is lehetőség van. A behajtási költségátalány hatályba lépése óta számos kérdés és bizonytalanság merült fel annak mibenlétét illetően. Lássuk tehát, miben is áll ennek az újszerű, de több ízben vitatott jogintézménynek a lényege. 1. Fogalma A behajtási költségátalány fogalmát a…

Read more

Minden, amit a CSOK-ról tudni érdemes

Amekkora érdeklődés kíséri magát a lehetőséget, legalább akkora homály fedi a családi otthonteremtési kedvezmény részletszabályait, melyeket a 2016. február 10-én közzétett két új rendelet rendelkezései igyekeznek pontosítani, több-kevesebb sikerrel. A következőkben összefoglaljuk a CSOK-kal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és bemutatjuk az új rendelek hatálybalépésével bekövetkezett legfontosabb változásokat, segítséget nyújtva ezzel azoknak, akik továbbra is elvesznek a részletszabályok erdejében. 1. A CSOK lényege és a közös szabályok A családok otthonteremtési támogatása keretében…

Read more

Munkáltató ellenőrzési joga a munkahelyen

A munkáltató ellenőrzésének legsarkalatosabb pontja, hogy az szükségszerűen felveti a munkavállaló személyiségi jogai megsértésének lehetőségét, éppen ezért az Mt. a munkáltató ellenőrzési jogának gyakorlását – bár lehetővé teszi – de szigorú korlátok közé szorítja. E korlátok megtartása a munkáltatónak szintén érdekében áll, mert a személyiségi jogsértés bizonyítása estén a munkavállaló nemcsak (a bírói gyakorlat alapján, EBH 2000.249.) azonnali hatályú felmondásra, de a Ptk. szerinti sérelemdíjra is jogosult. 1. A személyiségi…

Read more