Engedményezés, tartozásátvállalás és szerződésátruházás

Az új Ptk.; azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a korábbi szabályozáshoz képest megváltozott tartalommal, illetve új jogintézményekkel szabályozza a szerződéses pozíciókban történő változást. 1./ Engedményezés: Engedményezés során a jogosult követelésének átruházásáról van szó, amelyhez átruházásra irányuló szerződés vagy más érvényes jogcím, illetve magának a követelésnek az engedményezése szükséges, amely alapján az engedményes az engedményező helyébe lép. Éppen ezért fontos, hogy a kötelezett, jogcím, összeg és esedékesség…

Read more

Alapítvány alapítása

Alapítvány jogerős bírósági nyilvántartásba vétellel jöhet létre, így alapításához az alapítvány nyilvántartásba vételi kérelem nyomtatvány kitöltése, majd annak az alapítvány majdani székhelye szerint illetékes törvényszékhez történő benyújtása szükséges. Alapító lehet magánszemély és cég is. Alapítási kérelemhez csatolandó dokumentumok: A kérelemhez csatolni kell az alapítvány alapító okiratát, amelyet az alapító(k)nak személyesen kell aláírniuk. Az alapító okiratban rendelkezni kell az alapítvány nevéről, céljáról, a célra rendelt vagyonról (annak összetételéről), annak kezelési és…

Read more