Befektető érkezik a cégébe? Az alábbiakra figyeljen!

Napjainkban egyre több olyan vállalkozás kezdi meg tevékenységét, melyek alacsony tőkével, de nagy fejlődési potenciállal lépnek piacra. Ezeket az Egyesült Államokban már évek óta ismert intézményesült formákat startupoknak vagy startup cégeknek nevezzük. A hatékony működés megteremtéséhez elengedhetetlen külső anyagi támogatás a vállalkozástól független harmadik személyektől (befektetőktől, kockázati tőkebefektetőtől vagy üzleti angyaltól) érkezhet. A külső támogató vagyoni hozzájárulásával a társaság tagjává válik, ami – különösen a vagyoni különbségek miatt – konfliktusokhoz…

Read more

Magánszemély lakcímének felkutatása

Több okból is fontos lehet, hogy rendelkezzünk az adós lakcímével vagy értesítési címével és ne csak a személyét tudjuk azonosítani. Az egyes bírósági periratok kézbesítéséhez csak akkor fűződik ugyanis jogkövetkezmény, ha az megfelelt a kézbesítésre vonatkozó szabályoknak. Ehhez nélkülözhetetlen az adós értesítési címének pontos ismerete. Az egyes bírósági iratok kézbesítése leggyakrabban postai úton tértivevénnyel történik, mivel a joghatály az irat átvételéhez fűződik. Pontosabban a perindítás joghatásai a keresetnek (viszontkeresetnek) az…

Read more

A fizetési meghagyásos eljárásban érvényesülő költségkedvezmények

Egy követelés érvényesítése előtt minden esetben felmerül a kérdés, hogy milyen költségekkel jár az eljárás. Valamennyi eljárásban számolnia kell a hitelezőnek az állam részére fizetendő díjjal vagy illetékkel, illetve ügyvédi munkadíjjal. A követelések érvényesítésére irányuló fizetési meghagyásos eljárás esetén is lehetőség van azonban költségkedvezmény igénybevételére. Ki vehet igénybe költségkedvezményt? Ha a cégem érvényesít követelést fizetési meghagyásos eljárásban, akkor is igényelhetek költségkedvezményt? Jelen összefoglaló többek között e kérdésekre kíván választ adni.…

Read more