Jó hírnév védelme a jogi személyek (cégek) vonatkozásában

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) a nevesített személyiségi jogok között tartja számon a személyek jóhírnevét. 1. A jóhírnév fogalma A Ptk. alapján a jóhírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel. 2. Jóhírnév a jogi személyek vonatkozásában A Ptk. alapján a jogi személyek jogképesek, vagyis jogai és kötelezettségei…

Read more