Részvény, üzletrész megszerzésének adójogi vonzata

Üzletrész-átruházás, illetve részvényadásvétel esetén gyakran felmerül a kérdés, hogy a szerző félnek hogy alakul az adókötelezettsége a megszerzett vagyoni értékű jog, így a részvény vagy az üzletrész után. I. Kell-e adózni a részvények átruházása után? A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a részvény értékpapírnak, átruházásából származó jövedelem pedig árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül. Az ilyen jövedelmet a személyi jövedelemadó (röviden SZJA) fizetési kötelezettség mellett egészségügyi hozzájárulási adó (röviden: EHO) is terheli.…

Read more

Öt tanács cégek részére közbeszerzési eljárásban történő ajánlatadáshoz

A közbeszerzési eljárások „útvesztőiben” kizárólag alapos és minden részletre kiterjedő előkészítéssel érhető el siker. Nem árt azonban az alábbi „fókuszpontokat” mindig szem előtt tartani. Különösen fontosak lehetnek az alábbi tanácsok a kis-és középvállalkozások számára. 1. Éljen a kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező vagy ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés benyújtása érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban…

Read more

Korlátozott iratbetekintési jog az új közbeszerzési törvény alapján

Az iratbetekintés a közbeszerzés egyik fontos garanciális jogintézménye, mely kapcsolatban áll a nyilvánosság, a jogorvoslati joghoz való jog, az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosításának alapelveivel. I. Az iratbetekintés jelentősége a közbeszerzési eljárásban Az iratbetekintéshez fűződik a jogsértésről való tudomásszerzés időpontjának meghatározása, amely a jogorvoslati határidők megállapítása szempontjából releváns. Az ajánlattevők az eljárást lezáró döntés esetében a jogsértésnek a tudomásukra jutásától számított tíz – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény…

Read more

Kis- és középvállalkozások (KKV) közbeszerzési eljárásokba történő bekapcsolódása

A közbeszerzésekről szóló uniós irányelv és a 2015. november 1-től hatályos új közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: új Kbt.) megerősítette a korábbi szabályozás által is már kitűzött célt, a mikro-, kis- vagy középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) közbeszerzési eljárásokba való bekapcsolódásának elősegítését. I. KKV-k és a közbeszerzés A KKV-k gyakran kerülik pályázat beadását közbeszerzési eljárásokban, mivel bonyolultnak, rugalmatlannak, adminisztratívnak tartják és nyerési esélyeiket alacsonynak mérik fel. E kétségek, továbbá a versenyben…

Read more