Kis- és középvállalkozások (KKV) közbeszerzési eljárásokba történő bekapcsolódása

A közbeszerzésekről szóló uniós irányelv és a 2015. november 1-től hatályos új közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: új Kbt.) megerősítette a korábbi szabályozás által is már kitűzött célt, a mikro-, kis- vagy középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) közbeszerzési eljárásokba való bekapcsolódásának elősegítését.

I. KKV-k és a közbeszerzés

A KKV-k gyakran kerülik pályázat beadását közbeszerzési eljárásokban, mivel bonyolultnak, rugalmatlannak, adminisztratívnak tartják és nyerési esélyeiket alacsonynak mérik fel. E kétségek, továbbá a versenyben történő részvételről való lemondás azonban meggátolják a KKV-t abban, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen esetlegesen megkötendő szerződés által olyan referenciákra tegyenek szert, melyek további beszerzési és közbeszerzési eljárások során kerülnek feltételként kiírásra. A közbeszerzési eljárásokban történő részvétel a KKV növekedésének és a megrendelői köre bővítésének egyik hatékony eszköze, amely a startup cégek vonatkozásában is különösen fontos.

II. Jogalkotói cél

A közpénzek hatékony elköltése érdekében mind a jogalkotó, mind az ajánlatkérő célja az, hogy azokon a területeken, ahol egy KKV megfelelően és kedvezőbb áron tudná a szerződést teljesíteni, mint versenytársai, ott a KKV is vegyen részt az eljárásban. Kisebb értékű szerződések esetén gyakran a nagy cégeknek nem érdeke részt venni a versenyben, ekkor csak azon kisebb vállalkozások közül kerülhet ki a nyertes, akik nem tartottak a közbeszerzési eljárásban való részvételtől.

A médiában különösen a nagy értékű szerződésekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokról hallhatunk, azonban a közbeszerzés nem kizárólag az ilyen szerződések odaítélésére alkalmazott eljárás. Azoknál a beszerzéseknél, amik nem az ajánlatkérő közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódnak a nemzeti közbeszerzési értékhatár 8 millió forint. Mivel azonban a közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő biztosíthatja a részajánlattételi lehetőséget, vagy akár külön eljárást folytathat le valamely rész tekintetében, így akár 8 millió forint alatti részre is kérhet külön ajánlatot.

III. Közbeszerzési Adatbázis

A közbeszerzési eljárásokról az érdeklődő gazdasági szereplő könnyen értesülhet a Közbeszerzési Hatóság honlapján. Az itt található Közbeszerzési Adatbázisban lehet keresni a hirdetményekre akár ajánlatkérő, hirdetmény típusa, tárgy vagy tartalom alapján.

Ha valamely KKV elhatározta, hogy közbeszerzési eljárásban kíván ajánlattevőként indulni, a közbeszerzési eljárás részletes szabályozottsága folytán mindenképp javasolt a joggyakorlatot is ismerő szakemberhez fordulni, aki segít az ajánlat és az eljárás során beadandó egyéb dokumentumok összeállításában és tanácsot ad az eljárás során felmerülő egyéb kérdésekben. Irodánk közbeszerzési szakértőjével a Kapcsolatok menüpont alatt tudja felvenni a kapcsolatot.