Civil szervezetekkel kapcsolatos elektronikus eljárások

2015. január 1. napjától kezdve a civil szervezetekkel (alapítvány, egyesület, szövetség) kapcsolatos eljárások közül több eljárástípus esetében is kötelezővé vált a kérelmek elektronikus úton történő benyújtása az illetékes törvényszékhez. Tekintettel arra, hogy közel 70.000 nyilvántartásba vett alapítvány és egyesületet egy jelentős részét érinti az elektronikus eljárás, érdemes ezzel kapcsolatban összefoglalni a főbb tudnivalókat: I. Elektronikus eljárási kötelezettség a civil szervezetek működési formája miatt: Minden esetben terheli az elektronikus eljárási kötelezettség…

Read more

A kapcsolt vállalkozások fogalma megváltozott – Adóhatóság felé bejelentési kötelezettség határideje: 2015. január 15.

Idén januártól módosult a kapcsolt vállalkozás jogszabályi fogalma, így bővült a kapcsolt vállalkozások köre is. Mostantól már azok a cégek is kapcsoltnak minősülnek, ahol kizárólag az ügyvezetés azonos. Ez jelentős módosulás a korábbi fogalomhoz képest, amely az azonos tulajdonosi körre fókuszált. A kapcsolt vállalkozás fogalmának kiterjesztése a Tao. törvény 4. § 23. f. pont szerint: A fogalom kiszélesítésével több céget fognak érinteni a transzferárakra vonatkozó adminisztrációs kötelezettségek és vizsgálatok. Az…

Read more

Biztosan a tulajdonostól vásárol a vevő ingatlant?

Avagy miért fontos az ingatlan-adásvételi szerződésben megfelelő összegű kötbérkikötés mellett a tulajdonátruházásra vonatkozó szavatossági kötelezettség rögzítése. Ingatlan adásvételi szerződés megkötése és a tulajdoni lap vizsgálata: Alapvető ügyvédi feladat ingatlan adásvételi szerződés szerkesztésekor, hogy az okiratszerkesztő ügyvéd teljes körűen megvizsgálja az ingatlan tulajdoni lapját: Ellenőrizze, hogy az eladó az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonos-e, illetve hogy a tulajdoni lap tartalmaz-e az ingatlannal kapcsolatos terheket. Elidegenítési és terhelési tilalom fennállása esetén például az ingatlan…

Read more