A kapcsolt vállalkozások fogalma megváltozott – Adóhatóság felé bejelentési kötelezettség határideje: 2015. január 15.

Idén januártól módosult a kapcsolt vállalkozás jogszabályi fogalma, így bővült a kapcsolt vállalkozások köre is. Mostantól már azok a cégek is kapcsoltnak minősülnek, ahol kizárólag az ügyvezetés azonos. Ez jelentős módosulás a korábbi fogalomhoz képest, amely az azonos tulajdonosi körre fókuszált.

A kapcsolt vállalkozás fogalmának kiterjesztése a Tao. törvény 4. § 23. f. pont szerint:

A fogalom kiszélesítésével több céget fognak érinteni a transzferárakra vonatkozó adminisztrációs kötelezettségek és vizsgálatok. Az új fogalom szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő cégeknek a kapcsoltságot 2015. január 15. napjáig kell bejelenteniük az adóhatóságnál.
Az idén januártól hatályba lépő új szabályozás jelentősen bővítette a kapcsolt vállalkozások fogalmát. A törvény 4. § 23. f) pontja szerint kapcsolt vállalkozás az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.

Bejelentési kötelezettség:

Fontos kiemelni, hogy az adózónak a kapcsolt vállalkozással kötött ügyletét be kell jelentenie az adóhatásnak egy erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus úton. Ezt az adminisztratív lépést az adózónak nem ajánlott elmulasztania, mert az adóhatóság 500.000 forintig terjedő bírsággal szankcionálja a mulasztást.
A kapcsolt vállalkozásoknak a bejelentési kötelezettségen kívül további feladataik vannak. Belső, egymással kötött ügyleteiket és az ügyletek során alkalmazott árakat, vagyis a transzferárakat ár-kiigazítási és transzferár-nyilvántartási kötelezettség terheli.
Fontos tehát, hogy a megváltozott fogalom szerint már kapcsolt vállalkozásnak minősülő adózok e tényt legkésőbb 2015. január 15. napjáig jelentsék az adóhatóság felé.