Civil szervezetekkel kapcsolatos elektronikus eljárások

2015. január 1. napjától kezdve a civil szervezetekkel (alapítvány, egyesület, szövetség) kapcsolatos eljárások közül több eljárástípus esetében is kötelezővé vált a kérelmek elektronikus úton történő benyújtása az illetékes törvényszékhez.

Tekintettel arra, hogy közel 70.000 nyilvántartásba vett alapítvány és egyesületet egy jelentős részét érinti az elektronikus eljárás, érdemes ezzel kapcsolatban összefoglalni a főbb tudnivalókat:

I. Elektronikus eljárási kötelezettség a civil szervezetek működési formája miatt:

Minden esetben terheli az elektronikus eljárási kötelezettség a magánnyugdíjpénztárat, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapját, a köztestületet, a kölcsönös biztosító egyesületet, a hegyközséget, a pártot, az országos sportági szakszövetséget és a szövetséget.
2015. január 1. napját követően tehát a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a köztestület, a kölcsönös biztosító egyesület, a hegyközség, a párt, az országos sportági szakszövetség és a szövetség valamennyi beadványát – az abban szereplő kérelem tárgyától függetlenül – kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő.

II. Elektronikus eljárási kötelezettség jogi képviselővel eljáró civil szervezetek vonatkozásában és a közhasznú szervezetek vonatkozásában:

A fentieken alanyi körön túl 2015. január 1. napját követően a beadvány kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő ha a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy ha a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri, illetve kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő a közhasznú jogállás megállapítása iránti kérelem, továbbá a már közhasznú szervezet (a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szerinti közhasznú szervezet) is a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő.

III. A választható elektronikus eljárás:

Azon szervezetek is választhatják az elektronikus utat, akik az I. és II. pont alapján egyébként a hagyományos módon, papír alapon is benyújthatnák a kérelmeiket. Az elektronikus utat nem csak az eljárás kezdetén lehet választani, hanem arra az eljárás folyamán is át lehet térni. Ez esetekben a kérelmező az eljárás jogerős befejezéséig a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartja.
Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező amennyiben az elektronikus utat választotta, utóbb a beadvány papír alapú benyújtásával egyidejűleg kérheti a bíróságtól a papír alapú eljárásra való áttérés engedélyezését is.
IV. Az elektronikus eljárás:
Az elektronikus eljáráshoz szükséges van ügyfélkapus regisztrációra, illetve egy, a kitöltési útmutatónak teljes mértékben megfelelő, ÁNYK nyomtatványra is. Az ÁNYK űrlaphoz a mellékleteket szintén elektronikusan csatolni kell, erre a pdf formátumban elmentett mellékletek alkalmasak.

Amennyiben Önnek egyesülettel, alapítvánnyal, szövetséggel kapcsolatos kérdése van, forduljon bizalommal munkatársunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

dr. Dobos István ügyvéd
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 17.
E: dobos@doboslegal.eu
M: +3630 3088151