Tisztességtelen kikötések ingatlanközvetítői szerződésben

Az ingatlanközvetítői szerződés lényege, hogy a közvetítő tevékenységével elősegíti a megbízó ingatlanának eladására vagy bérbeadására vonatkozó szerződés megkötését. Tehát a közvetítő tevékenységének eredményeként jön létre az eladó és a vevő közötti kapcsolat, és kerül sor a szerződés megkötésére. Az ingatlanközvetítői szerződéseknek két fő típusát különböztetjük meg: 1. kizárólagos megbízás 2. nem kizárólagos megbízás Az ingatlanközvetítők többféle szerződési konstrukciót ajánlanak a megbízóik részére, amelyek között szerepel a kizárólagos megbízás is. I.…

Read more

Kilátás vagy panoráma elvesztése – jogi megoldások

[Łead]Az ingatlanból nyíló panoráma egyértelműen hozzáad az épület vonzerejéhez és jellemzően az ingatlan vételárában is realizálódik; ugyanígy a kilátás elvesztése vagy korlátozása értékcsökkenéshez vezethet.  Vajon hol húzódik meg a határ a saját telkünkön való építkezés szabadsága és szomszédunk érdekének kötelező figyelembevétele között?[/lead]Milyen lépéseket tehetünk, ha a korábban meglévő panorámát vagy lakóingatlanunk helyiségeinek természetes megvilágítását egy felépült ingatlan vagy a másik telken található növényzet miatt elveszítjük? A szabad kilátás védelme történelmi…

Read more

Hogyan lehet jogszerűen erdészeti tevékenységet folytatni?

A Magyarországon lévő, magánkézben lévő erdők többségében nem lehet jogszerűen erdőgazdálkodói tevékenységet folytatni, tekintettel arra, hogy ezen erdők tekintetében nem jegyeztek be erdőgazdálkodót a földhasználati nyilvántartásba. A szükséges erdőgazdálkodói feladatok elvégzésének látszólag legegyszerűbb módja, ha a tulajdonostársak tulajdonosi megállapodást (földhasználati szerződés) kötnek egymással, és ezzel valamelyik tulajdonostársat „felhatalmazzák” a saját tulajdoni részük használatára. A 2013. évi CCXII. tv. 74. § (2) bekezdése alapján a föld teljes területének használatára vonatkozó földhasználati…

Read more

A korlátolt dologi jogok és a tulajdonjog az ingatlanok vonatkozásában

A korlátolt dologi jogok a tulajdonjog egyes részjogosítványainak gyakorlásában korlátozzák a tulajdonost. Van közöttük olyan, amely bizonyos szempontból „erősebb” mint a tulajdonjog, így például a haszonélvező a haszonélvezet tárgyául szolgáló dolgot a tulajdonost „megelőzően” használhatja, hasznosíthatja. Cikkünkben ezen jogokról szeretnénk egy rövid összefoglalóval szolgálni. Ezen jogokban közös, hogy idegen dolgon állnak fenn, a tulajdonjog önállósult részjogosítványait jelenítik meg, valamint időben behatárolt jogok. A korlátolt dologi jogok közé tartozik a zálogjog,…

Read more

Biztosan a tulajdonostól vásárol a vevő ingatlant?

Avagy miért fontos az ingatlan-adásvételi szerződésben megfelelő összegű kötbérkikötés mellett a tulajdonátruházásra vonatkozó szavatossági kötelezettség rögzítése. Ingatlan adásvételi szerződés megkötése és a tulajdoni lap vizsgálata: Alapvető ügyvédi feladat ingatlan adásvételi szerződés szerkesztésekor, hogy az okiratszerkesztő ügyvéd teljes körűen megvizsgálja az ingatlan tulajdoni lapját: Ellenőrizze, hogy az eladó az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonos-e, illetve hogy a tulajdoni lap tartalmaz-e az ingatlannal kapcsolatos terheket. Elidegenítési és terhelési tilalom fennállása esetén például az ingatlan…

Read more