A startup vállalkozás fogalma jogi szempontból

A startup kifejezés manapság egyre gyakrabban fordul elő a mindennapos szóhasználatban A fogalom sem gazdasági, sem jogi értelemben nem teljesen tisztázott. Annyit azért biztosan kijelenthetünk, hogy a startup fogalma gazdasági szempontból 3 fő pillérre épül: innovativitás, a növekedés lehetősége és a nemzetközi piacra lépés. Ezek azok a jellemzők, amelyek elhatárolnak egy startup céget egy hagyományos kis- és középvállakozástól. Érdemes azonban megvizsgálni a kifejezés jogi vonatkozásait is.

A startup jogi fogalma

Jogi szempontból a startup vállalkozás nem jelent elkülönült jogintézményt, de még csak elkülönült cégformát sem. Lényegében egy startup cég is ugyanazon társasági jogi keretek között működik, mint egy hagyományos kkv. A gazdasági fogalomból levezethető, kkv-k és startupok között fennálló különbség – tehát a növekedés lehetősége – a jogilag abban a tekintetben nyer jelentőséget, hogy a magyar cégjogi keretek között működő startup céget már a befektetés előtt fel kell készíteni a – várhatóan – nemzetközi piacról érkező befektetők általános elvárásaira. A tulajdonosok és a befektetők érdekeinek védelme céljából figyelemmel kell lenni továbbá a befektetés pillanatában rendelkezésre álló magyar társasági jogi és cégjogi eszközökre is. Amennyiben ugyanis a cég külföldi befektetővel kerül kapcsolatba, bizonyosan előtérbe kerülnek a magyar jogban eddig nem túl gyakran alkalmazott, tipikusan angolszász jogintézmények. Némi kreativitással ezek, a hazai jog számára ismeretlen minták is megvalósíthatóak a magyar cégjogi keretek között.

Angolszász jogintézmények

Látható tehát, hogy a startupokkal kapcsolatos jogi vonatkozások a cég működésének kezdeti szakaszában szinte semmiben sem különböznek a kis- és középvállalkozásokra irányadó szabályoktól, sőt, ha nem érkezik befektető a társaságba, akkor a különféle, angolszász jogrendszerekben használatos jogintézmények, mint például a vesting, a kontroll és management jogok vagy a higulás (dilution) és a felhigulás elleni védelem (antidilution), jó eséllyel nem fogják befolyásolni a startup működését. Az ún. “startup jog” szempontjából a legnagyobb jelentőséggel a szindikátusi szerződések bírnak, legyen szó akár az alapításkor kötött, akár a befektető belépésekor újraírt szindikátusi szerződésről. E vonatkozásban pedig a legfontosabb, hogy nem elég csupán lefordítani az angolszász startup jogban alkalmazott jogintézményeket magyarra, hanem figyelemmel kell lenni azok gyakorlati működésére és alkalmazhatóságára is.

Amennyiben a startup joggal vagy gazdasági joggal kapcsolatos jogi tanácsra van szüksége, keresse irodánkat bizalommal.