A vasárnapi zárvatartás jogszabályi háttere

A vasárnapi zárvatartás vonatkozásában több esetben kérdésként merült fel az, hogy egy „non-stop” szolgáltatást nyújtó cég vasárnaponként nyitva tarthat-e. Bár a jogszabály nem teljesen egyértelmű, de a mi álláspontunk az, hogy az alábbiak alapján a szolgáltatást nyújtó vállalkozások vasárnap is nyitva tarthatnak

Az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni:

1. A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény („Törvény„);

2. A Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény. („Kertv.„)

3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény („Szolg. Trv.„)

1. A Törvény szerint:

A Törvény hatálya a kiskereskedelmi tevékenységre tejed ki, függetlenül attól, hogy e tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják. A Törvény szerint kiskereskedelmi tevékenység: a Kertv.-ben meghatározott fogalom, ide nem értve a vendéglátást, a szabadidő eltöltésével közvetlenül összefüggő szolgáltatási tevékenységet, valamint a kereskedelmi ügynöki tevékenységet.

A Törvény 1. § (2) bekezdése tartalmazza a kiskereskedelmi tevékenység vonatkozásában a kivételeket, úgy mint például gyógyszertár, vendéglátás stb.

Álláspontunk szerint a szolgáltatást nyútjó vállalkozások nem a Kertv. hatálya alá tartoznak az alábbiak miatt:

2. A Kertv. szerint:

Kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is.

3. A Szolg. Trv. szerint:

Szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági tevékenység, kivéve a termelő tevékenységet és a közhatalom gyakorlását.

Ennek megfelelően a szolgáltatást végző vállalkozások Szolg. Trv. hatálya alá tartozónak, ahol alapvetően szolgáltatás és nem a termékértékesítés a hangsúlyos elem. Ennek megfelelően viszont nem tartoznak a vasárnapi zárvatartás hatálya alá, hiszen a vasárnapi zárvatartást kimondó törvény a Kertv.-re és a kiskereskedelmi tevékenységre utal és nem a Szolg. Trv.-re, így nem is a szolgáltatásokra.

Amennyiben gazdasági joggal, kereskedelmi joggal, munkajoggal vagy adójoggal kapcsolatos kérdése van, munkatársaink várják jelentkezését:

dr. Dobos István ügyvéd
dobos@doboslegal.eu
+36 30 308 8151