Mi a teendő, ha a felújítási munkálatok nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintenek?

A budapesti ingatlanpiac fellendülésének köszönhetően nemcsak az új építésű társasházi projektek,- és iroda beruházások száma emelkedett meg látványosan, hanem az ingatlanpiaci „boom”-nak köszönhetően a meglévő (rossz állapotú) ingatlanállomány felújítási, illetve helyreállítási munkálatai is megkezdődtek.

Korábbi bejegyzésünkben már foglalkoztunk azon problémakörrel, hogy milyen szempontokra kell figyelni a társasházban lévő lakás vagy üzlethelyiség felújítása során.

Most tekintsük át ez a kérdéskört abban az esetben is, ha a felújítási munkálatok (elsősorban homlokzat felújítás, ablakcsere, üzlethelyiségek esetében portálok cseréje) nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintenek.

A fenti probléma – nagy számban – elsősorban Budapest belvárosában található épületek, társasházak esetében fordulhat elő.

A korábbi bejegyzésünkben már felhívtuk arra a figyelmet, hogy az ablakok, ablakkeretek kicserélése esetén településképi vélemény beszerzése válhat szükségessé, ha a helyi önkormányzat a településképi rendeletében ezt előírja.

Műemléki értéket vagy műemléket érintő jogszabályban meghatározott felújítási munkálatok esetében örökségvédelmi bejelentésre vagy örökségvédelmi engedélyre van szükség.

I. Az örökségvédelmi bejelentés

A műemléki érték fogalmát A kulturális örökség védelméről szóló 2001 évi LXIV. tv. 7. § 22. pontja határozza meg; eszerint nyilvántartott műemléki érték „a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény alapján általános védelem alatt álló műemléki érték.”

Abban az esetben, ha a felújítási munkálatok (homlokzat felújítás, ablakcsere, portálcsere) nyilvántartott műemléki értéket érintenek, akkor örökségvédelmi bejelentést kell tenni az illetékes közigazgatási hatósághoz; Budapest közigazgatási területén Budapest Főváros Kormányhivatala I. vagy V. Kerületi Hivatala jogosult eljárni az örökségvédelmi bejelentés ügyében.

II. Az örökségvédelmi engedély

A kulturális örökség védelméről szóló 2001 évi LXIV. tv. 7. § 15. pontja szerint műemléknek az olyan nyilvántartott műemléki értéket nevezzük, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak.

Abban az esetben, ha az említett felújítási munkálatok műemlékként nyilvántartott épületet érintenek már nem elegendő az örökségvédelmi bejelentés, hanem szükséges beszerezni az illetékes kormányhivatal (BFKH I. vagy V. Kerületi Hivatala) által kiadott örökségvédelmi engedélyt.

Azon tevékenységek pontos körét, hogy pontosan mikor szükséges örökségvédelmi bejelentés, illetve örökségvédelmi engedély beszerzése A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9) Korm. rend. 63-64. §-a határozza meg.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy örökségvédelmi bejelentés vagy örökségvédelmi engedély beszerzése esetében nem kell az érintett ingatlan vonatkozásában településképi bejelentést tenni az adott ingatlan felújítási munkálatainak tekintetében, hanem elegendő kizárólag az örökségvédelmi bejelentés megtétele vagy örökségvédelmi engedély beszerzése.

Az örökségvédelmi bejelentést vagy örökségvédelmi engedély iránti kérelmet az érintett ingatlan tulajdonosa vagy meghatalmazottja nyújthat be az illetékes hatósághoz az ÉTDR rendszeren keresztül a jogszabályban meghatározott tartalommal, illetve mellékletekkel.

Építési joggal kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk rendelkezésére!

dr. Dobos István ügyvéd
e-mail: dobos@doboslegal.eu
+3630-3088151