Alapítvány alapítása

Alapítvány jogerős bírósági nyilvántartásba vétellel jöhet létre, így alapításához az alapítvány nyilvántartásba vételi kérelem nyomtatvány kitöltése, majd annak az alapítvány majdani székhelye szerint illetékes törvényszékhez történő benyújtása szükséges. Alapító lehet magánszemély és cég is. Alapítási kérelemhez csatolandó dokumentumok: A kérelemhez csatolni kell az alapítvány alapító okiratát, amelyet az alapító(k)nak személyesen kell aláírniuk. Az alapító okiratban rendelkezni kell az alapítvány nevéről, céljáról, a célra rendelt vagyonról (annak összetételéről), annak kezelési és…

Read more