A tanú érdekében eljáró ügyvéd részvétele a kihallgatáson

A jelenleg hatályos büntetőeljárási törvény öt bizonyítási eszközt nevesít, melyek közül elsőként a tanúvallomásról rendelkezik. Ez nem is meglepő, tekintettel arra, hogy a büntetőeljárásban a tanúvallomás a leggyakrabban használt bizonyítási eszköz. E gyakoriságot számos tényező indokolja, többek között a vallomás megszerzésének egyszerűsége, valamint a kontradiktórius eljárási rendszerbe történő beilleszthetősége. E bizonyítási eszköznek a büntetőeljárási rendszerében elfoglalt kiemelkedő szerepe azonban egy fontos következményt von maga után: egy folyamatban lévő eljárás során…

Read more