Védjegyoltalom bejegyzése és jellemzői

A védjegy olyan grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas áruknak vagy szolgáltatásoknak más áruktól vagy szolgáltatásoktól való megkülönböztetésre, és amelyek használata kizárólagos jelleggel a védjegyoltalom jogosultját illeti meg.

Hogyan lehet védjegyoltalmat szerezni Magyarországon?

– A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott nemzeti védjegybejelentéssel (2015. szeptember 4-től elérhetővé vált a nemzeti védjegybejelentések elektronikus úton történő benyújtására szolgáló TM E-filing rendszer);
– Európai közösségi védjegybejelentéssel;
– Külföldiek számára nemzetközi bejelentéssel a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és a Madridi Jegyzőkönyv alapján is. A gyári vagy kereskedelmi védjegyek nemzetközi lajstromozására vonatkozó 1891. évi Madridi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás), illetve az 1989. évi Madridi Jegyzőkönyv, melyeknek közös végrehajtási szabályzata van, amely lehetővé teszi, hogy mindkét egyezmény alapján megtett védjegybejelentések ügyében a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodája járjon el.

Költségek:

Díjtáblázat a védjegybejelentésekkel és a lajstromozott védjegyekkel kapcsolatban a 19/2005 (IV.12.) GKM rendelet alapján.

Hogyan lehet külföldön védjegyoltalmat szerezni?

Védjegyoltalom szerezhető az illető országok iparjogvédelmi hivatalához benyújtott védjegybejelentéssel;
a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és a Madridi Jegyzőkönyv alapján megtett ún. nemzetközi bejelentéssel;
Európai közösségi védjegybejelentéssel.

Hogyan lehet egyéb országokban védjegyoltalmat szerezni?

Nemzetközi védjegybejelentéssel. A Madridi Megállapodás és a Madridi Jegyzőkönyv tagországai a következő linken találhatók: http://www.wipo.int/madrid/en/members/

Védjegyoltalmi igény:

Azt illeti meg a védjegy jogi oltalma, aki a megjelölést a törvényben előírt eljárás útján lajstromoztatja.
Jellemzői:
– A védjegyoltalom visszaható hatállyal keletkezik a lajstromozáskor
– Bejelentés napjától számított 10 évig tart
– A védjegyoltalom további 10-10 évre megújítható
– Tárgyi hatály: a jelzés vizuális összképe határozza meg

Osztályozás:
– Nizzai Osztályozás: A védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások osztályozására hozták létre. A Megállapodás 10. kiadását kell alkalmazni, melynek újabb felülvizsgált verziója 2015. január 1. napján lépett hatályba.
– A TMclass segítségével hatékonyan keresheti és osztályozhatja a szolgáltatásokat és árucikkeket. Használatával le is fordíthatja a szolgáltatások és árucikkek listáját, és ellenőrizheti, hogy az adott megnevezés szerepel-e a részt vevő hivatalok osztályozási adatbázisaiban.
Bécsi osztályozás.

Korlátozások:

– Feltétlen korlátok:
Ha a megjelölés grafikailag nem ábrázolható vagy nem tartozik a törvényben taxatíve felsorolt megjelölések közé
Ha a megjelölés nem rendelkezik megkülönböztető képességgel
Közrendbe, közerkölcsbe, jogszabályba ütközik
Származás, fajta, minőség vagy egyéb tulajdonság miatt alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra

– Viszonylagos kizáró korlátok:
Jó hírű védjegyek: ha annak alapos ok nélkül történő használata a jó hírű védjegy megkülönböztető képességét vagy hírnevét sértené vagy tisztességtelenül kihasználná
Más személyhez fűződő jogát, szerzői, iparjogvédelmi jogát sértene

Amennyiben védjegyekkel kapcsolatos kérdése van, forduljon munkatársainkhoz bizalommal.