A korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjére vonatkozó szabályok

Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével a korlátolt felelősségű társaságok alapítása is fontos változásokon esett át, amelynek egyik legfontosabb eleme a törzstőke szolgáltatása.

A korábbi szabályozások szerint a tagoknak összesen 500.000,- Ft törzstőkét kellett a társaság pénzforgalmi számlájára vagy a házipénztárába befizetnie, ez az összeg a hatályos szabályok szerint 3.000.000,- Ft-ra emelkedett. Elsőre ez a változás elrettentő lehet a vállalkozók számára, azonban fontos megjegyezni, hogy az új Ptk. több olyan szabályozást tartalmaz, amely nem teszi kötelezővé ezen összeg azonnali és egy összegben való megfizetését.

Pénzbeli hozzájárulás későbbi teljesítése:

A társasági szerződésben a majdani tagok szabadon rendelkezhetnek arról, hogy a kft. nyilvántartásba vételéig a törzsbetétük felét fizetik csak be – természetesen tartva azt a kötelezettségüket, hogy ez az összeg nem lehet kevesebb 100.000,- Ft-nál. A tagoknak ezenkívül jogukban áll az is, hogy a be nem fizetett vagyoni hozzájárulásukat egy éven túl teljesítsék. Mindezen előnyök azonban bizonyos hátrányokkal is járnak, hiszen ezekben az esetekben nem kerülhet sor osztalék fizetésére, valamint a közvetett felelősség is áttörésre kerül így, hiszen a be nem fizetett összeg erejéig a tagok saját vagyonukkal kötelesek helytállni.

Nem pénzbeli hozzájárulás teljesítése:

A kft. alapítását megkönnyíti továbbá, hogy a fent említett 3.000.000,- Ft szolgáltatása nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként is történhet, ez lehet a kft. számára felajánlott dolog (mint például egy gépjármű vagy számítástechnikai eszköz) vagy a tagnak mint egy másik jogviszonyban hitelezőként szereplő személynek adósával szemben fennálló követelése, amelyet az utóbbi elismer vagy amely jogerős bírósági határozaton alapul.

Befizetés házipénztárba vagy a társasság pénzforgalmi számlájára:

A vagyoni hozzájárulás az alapítók választása szerint történhet valamely hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi betétszámlára vagy a cég házipénztárába való befizetéssel, amely esetében a kft. tevékenységét érintő bevételekről és kiadásokról kötelező naprakész nyilvántartást vezetni. Ennek a kötelezettségnek számítógépes programon vagy manuálisan, nyomtatványon is eleget lehet tenni.

A fent említett előnyökön kívül megemlíthető még, hogy az alapításkor befizetett törzstőke azonnal a kft. rendelkezésére áll, az szabadon felhasználható annak tevékenységére, így egyfajta induló tőkeként is funkcionál.