Építési jog kérdések IV. – Ügyfél jogállás megszerzése a szomszédos építkezés építési engedélyezési eljárása során

Az ingatlanárak drasztikus emelkedésével az építkezések száma is gyorsan megugrott a budapesti és vidéki nagyvárosok frekventált környékein.

Sok esetben a megépülő új ingatlanok a szomszédos ingatlanok értékét negatív irányba is befolyásolhatják, ezért a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak  fontos érdeke, hogy már az építkezési engedély kiadására vonatkozó eljárásban ügyféli jogokat szerezennek, és így jogorvoslattal rendelkezzenek a kiadott építési engedéllyel szemben.

Miért is fontos ez?

Azon személyek, akik az építési engedély kiadására vonatkozó eljárásban kérelmezik az építési engedélyt kiadó elsőfokú hatóságnál az ügyfél jogaik gyakorlását, azok jogorvoslatti joggal fognak rendelkezni az elsőfokú építési engedéllyel szemben.

Hogy néz ki a gyakorlatban?

Az elsőfokú építési hatóság az építési engedélyezési eljárás megindulásáról függő hatályú végzésben értesíti a szomszédos/érintett ingatlan tulajdonosait; a hatóság ebben a döntésben felhívja a címzetteket, hogy nyilatkozannak azzal kapcsolatban, hogy kívánják-e gyakorolni az építési engedély kiadására vonatkozó eljárás során az ügyféli jogaikat.

Pótolható-e a fenti jognyilatkozat?

Fontos hangsúlyozni, ha az érintett fél az eljárás során nem tesz olyan tartalmú nyilatkozatot, miszerint élni kíván az ügyféli jogaival, és kéri az elsőfokú határozat részére történő megküldését, akkor ez a későbbiekben már nem pótolható semmilyen formában, ezért nagyon fontos, hogy a szomszédos ingatlanok tulajdonosai a függő hatályú végzés kézhezvételét követően igazolt módon tájékoztassák az építésügyi hatóságot, hogy élni kívánnak az ügyféli jogaikkal.

A fentiek elmulasztása akár azt is jelentheti, hogy egy jogszabályellenesen kiadott építési engedély ellen a fél – a fenti mulasztása következtében – nem élhet jogorvoslattal, és az építettő megépítheti az adott épületet a jogszabályellenesen kiadott építési engedély alapján.

Kiket illet meg pontosan?

A Ket. 15. § (1) bekezdése alapján „ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.szakhatóság.”

A fentieket a jelenlegi gyakorlat oly módon alkalmazza, hogy az építkezés közvetlen szomszédságában található ingatlan tulajdonosait megilleti az engedélyezési eljárás során az ügyféli jogállás, és őket függő hatályú végzés formájában értesíti az építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

A bírói gyakorlat azonban a fentieket kiterjesztően értelmezi; ez azt jelenti, hogy a bíróság akár a szemközti ingatlan tulajdonosainak ügyféli jogállását is megállapíthatja, ha – a kilátásvesztés, forgalomnövekedés következtében – az érintett ingatlan tulajdonosainak jogait is érinti az építkezés.

Építési joggal kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk rendelkezésére!

dr. Dobos István ügyvéd
e-mail: dobos@doboslegal.eu
+3630-3088151