EU állampolgár termőföldszerzése Magyarországon

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) rendelkezései szerint 2014 májusától kezdődően tagállami állampolgárnak is jogában áll termőföldet szerezni Magyarország területén.

Amennyiben a magánszemély földművesnek minősül, 300 hektárnyi föld tulajdonjogának megszerzésére van lehetőség a Földforgalmi törvény 16. § (1) bekezdése szerint.

Földműves a törvény szerint:

Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve

a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy

b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.

Ha azonban a tagállami állampolgár nem minősül földművesnek, csupán 1 hektár megszerzésére jogosult, kivéve ha az eladó a vevővel közeli rokoni kapcsolatban áll.

További feltételek:

A szabályozás szerint további feltételeknek is meg kell felelni, az adásvételi szerződésben ugyanis nyilatkozni kell arról, hogy az EU tagállamának állampolgára vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, földhasznosítási kötelezettségének eleget tesz és a szerződés megkötésétől számított 5 évig más célra a földet nem hasznosítja. Nyilatkozni kell továbbá arról is, hogy a termőföld vonatkozásában nem áll fenn földhasználati díjtartozás, illetve a szerzést megelőző 5 éven belül zsebszerződést sem kötöttek, vagyis nem kötöttek olyan szerződést, amely a szerzési korlátok megkerülésére irányult.

Amennyiben Önnek gazdasági joggal, polgári joggal, ingatlanjoggal kapcsolatos kérdése van, úgy a Kapcsolatok menüpont alatt fel tudja venni munkatársunkkal a kapcsolatot.