Kölcsönt nyújtana a cége? A következőkre figyeljen!

Fontos tudni, hogy egyes különböző kölcsönök egészen eltérő minősítés alá eshetnek, attól függően, hogy milyen körülmények között kerül sor a nyújtásukra.

Két, látszatra ugyanolyan kölcsönszerződés közül az egyik teljesen problémamentes lehet, míg egy másik akár bűncselekménynek is minősülhet.

Mi ennek az oka?

A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) kimondja, hogy hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi tevékenységnek minősül, ha végzése üzletszerűen történik és így csak a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedéllyel lehetséges.

Amennyiben ilyen engedély nélkül történik a pénzkölcsön nyújtása, úgy a tevékenység a Büntető Törvénykönyv alapján jogosulatlan pnzügyi tevékenységnek minősül.

“Aki törvényben előírt engedély nélkül

a) pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, (…)

tevékenységet végez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 

Mi tehát az üzletszerű pénzügyi tevékenység, és mikor kötelező az MNB engedélye?

A Hpt. az üzletszerű tevékenységet úgy fogalmazza meg, mint ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett – előre egyedileg meg nem határozott ügyletek megkötésére irányuló – rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység”.

Az egyes fogalmi elemeket megvizsgálva megállapítható, hogy az ingyenesen, nem ellenérték fejében nyújtott kölcsön nem lehet üzletszerű, így nem minősül jogosulatlan pénzügyi tevékenységnek.

A rendszeresség és az előre egyedileg meghatározottság kapcsolódó fogalmak, melyeket a joggyakorlatból és felügyeleti állásfoglalásokból érthetünk meg pontosan.  A legbiztosabb minden esetet egyedileg megvizsgálni és megállapítani, hogy fennállnak-e az üzletszerű tevékenység fogalmi elemei. “Az üzletszerűség megvalósulásáról akkor beszélhetünk, ha annak valamennyi részeleme együttesen fennáll” – fogalmaz az MNB egy 2016. évi állásfoglalása.

Biztosan állítható azonban és logikusan is következik, hogy egyetlen alkalommal történő eseti szolgáltatásnyújtás nem minősülhet rendszeresnek.

Gazdasági joggal vagy pénzügyi joggal kapcsolatos kérdése van? Keressen minket!