Osztrák hajóregiszterben lajstromozott hajó adásvétele magyar ügyvéd segítségével

Amennyiben hajót, yachtot, motorcsónakot kíván Ausztriában az osztrák hajóregiszterben lajstromozni, vagy osztrák jog alatt kíván hajó adásvételi szerződést kötni, úgy lehetősége van az eljárásban németül beszélő magyar ügyvédet meghatalmazni, aki teljes körűen jogosult eljárni az osztrák hajóregiszter és hajózási hivatal előtt.

I. Eljárás az osztrák hajóregiszter és hajózási hivatal előtt:

A magyar hajóregiszterrel ellentétben, az osztrák hajóregiszterben a bejegyzés alapjául szolgáló dokumentumokat nem kizárólag a honos (osztrák) ügyvédek jegyezhetik ellen, hanem lehetőség van az osztrák hajóregiszter előtti eljárásra magyar ügyvéd, mint jogi képviselő, közbenjárásával is.
Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik magyar és osztrák hajó adásvételi szerződések elkészítésében, illetve a magyar és osztrák hajóregiszterek előtti képviselet terén.

II. Hajó lajstromozása az osztrák hajóregiszterben:

Osztrák hajóregiszterben lajstromozott hajó adásvétele esetén az alábbiakra kell különösen figyelemmel lenni:

– A hajó adásvételi szerződésnek egyértelműen tartalmaznia kell a tulajdoni hányadokat;
– A hajó többségi tulajdonosának magyar (vagy EU-s) állampolgársággal és osztrák lakcímmel vagy osztrák állampolgársággal kell rendelkeznie a bejegyzéshez;
– A hajóregiszterbe történő bejegyzéshez szükséges egy „osztrák mérnöki levél”; un. Messbrief megléte;
– A Messbrief-en kívül szükség van egy Konformitätsbescheinigung nevű okiratra is, amely a hajó műszaki paramétereit és a vonatkozó szabványoknak való megfelelést igazolja.

Az osztrák hajóregiszter a tartományi hivatalok által kerül vezetésre. Tapasztalatunk szerint a hajóregiszternél való személyes megjelenéssel járó ügyintézés során az ügyintézési határidő – valamennyi dokumentum benyújtásától számítva – 6-8 munkanap. Így amennyiben valamennyi dokumentum hiánytalanul rendelkezésre áll, úgy magyar ügyvédi segítséggel hozzávetőlegesen 6-8 munkanap alatt megoldható a hajó osztrák hajóregiszterben való bevezetése, illetve a hajólevél hajóregiszter részéről történő kiadása és magyar ügyfél általi átvétele.

III. Hajó adásvétele osztrák jog alatt:

Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik ausztriai hajólajstromban bejegyzett hajók adásvételével kapcsolatosan. Így ilyen hajó, yacht, motorcsónak adásvétele során nem szükséges osztrák ügyvédet megbízni a hajó adásvétellel, hiszen az adásvételi szerződésnek, az osztrák jog szerint, nem feltétele az osztrák ügyvédi ellenjegyzés.

Amennyiben Önnek osztrák jog alatti hajó adásvétellel, illetve hajóregiszterrel kapcsolatos kérdése van, úgy a Kapcsolatok menüpont alatt fel tudja venni munkatársunkkal a kapcsolatot.