Szoftverek jogi védelme az USA-ban – „Szoftverszabadalom”

Abban a pillanatban, amikor az első szoftvert megalkották megkérdőjelezhetetlenül fontossá vált maga a szoftvervédelem is. A szoftvereket szellemi tulajdonként tartjuk számon és az Egyesült Államokban a szellemi tulajdont védő törvények védik a computer programokat is.

Négy fajtáját különböztetjük meg; szabadalom, védjegy, copyright, gyártási titok.

Amikor arra kerül sor, hogy eldöntsük, hogyan védjük meg saját ötleteinket, alkotásainkat, amit számítógépes kódba manifesztáltunk a legcélravezetőbb szerzői jogot és/vagy a szabadalmat választani.

 1. Szerzői jogi védelem

Amikor közzéteszünk egy számítógépes szoftvert, a legkézenfekvőbb védelmet a szerzői jogi védelem biztosítja a számunkra, amelyet a szövetségi szerzői jog biztosít az Egyesült Államokban. A szerzői jogi védelem mindent olyan kifejezést lefed, amit a számítógépes program tartalmaz, és amire a szerzői jog kiterjed. Lényegében a szerzői jog attól védi meg a szoftver kódját, hogy más használja az Ön engedélye nélkül. Negatívum viszont az, hogy a szerzői jog nem vonatkozik ötletekre, programok logikájára, algoritmusokra, szisztémákra, módszerekre, koncepciókra vagy a megjelenésre.

 • Automatikus szerzői jog

A szerzői jog automatikusan életbe lép, amikor a számítógépes szoftver rögzítésre kerül valamilyen kézzelfogható módon, „amikor a szoftver a szerző, vagy annak engedélye által megtestesül egy másolatban, vagy képfelvételben, mégpedig oly módon, hogy az ezáltal kellőképpen maradandó és állandó legyen ahhoz, hogy érzékelhető, lemásolható, vagy más módon kommunikálható legyen egy ideiglenesnél hosszabb időtartamra. Az a továbbításra kerülő mű, ami hangokból, képekből, vagy mindkettőből áll, rögzítettnek minősül, amennyiben a rögzítés egyidejű a továbbítással. Lásd 17 U.S.C. §101.

Elméletileg, ez azt jelenti, hogy Ön rendelkezik a szerzői joggal és senki más nem jogosult;

 • lemásolni
 • terjeszteni
 • bemutatni vagy
 • módosításokat végezni a szoftveren

az Ön engedélye nélkül

 • Felmerülő problémák az automatikus szerzői jog kapcsán

Mindazonáltal amennyiben ebben az esetben valaki megsérti az Ön szerzői jogát, az már nem lesz automatikus, ezért azt be kell jegyeztetni a szerzői jogi hivatalnál, hogy aztán pert indíthasson a szövetségi bíróságon, ahol meg kell győzze a bírót, hogy az elrendelje a másik fél szerzői jog sértésének beszüntetését és az Ön kárának megtérítését. Ez a „kiterjesztett bejegyzés” több száz dollárba kerül, míg az „egyszerű szerzői jog bejegyzés” csak egyenként 35-55 dollár. Gyakran az is nehéz és költséges, hogy bebizonyítsuk pontosan mennyi kárunk származott a szerzői jog megsértéséből.

 • Mi lehet a megoldás?

Összességében, ha az Ön szoftvere feltehetőleg nem képvisel olyan nagy értéket más számára, hogy azt felhasználják, lemásolják stb. akkor valószínűleg elég, ha automatikus szerzői jogi védelem alatt áll. De a legtöbb esetben, ha az Ön szoftvere értékes és ez az érték mások számára is nyilvánvaló, akkor erősen ajánlott bejegyeztetni a szerzői jogot a szerzői jogi hivatalnál, ami egyébként viszonylag egy egyszerű és olcsó eljárás.  A bejegyeztetés feltételei a következők:.

 • a munka címe
 • ki alkotta a szoftvert, mikor, hol, és
 • hogy kit illet meg a szerzői jog.

Milyen hosszu életű a szerzői jog?

Elviekben, azokra a munkákra, amik 1978. Január 1. után keletkeztek a szerzői jogi védelem az alkotó élete végétől számított 70 évig tart. Név nélkül vagy felvett névvel vagy megrendelésre készült munkák esetében a szerzői jog 95 évig tart az első publikációt követően, vagy 120 évig a megalkotásától számított évtől, amelyik előbb jár le.

 1. Szabadalom

Ahhoz, hogy a szoftver funkcióit és rendszerét levédhessük, szabadalomra lesz szükségünk. A szerzői joggal ellentétben, a szabadalmi jog magát a találmányt védi, továbbá a szabadalom nem automatikus és sokkal korlátozottabb az alkalmazhatósága is. Két fajta szabadalommal védhetjük le szoftverünket: használati és design szabadalommal. A használati szabadalom a szoftver működési részét védi, a design pedig a megjelenést.

 • Szabadalmi jog

A szabadalmi jog birtokosának joga van gyártani, használni, értékesíteni, vagy importálni bármely olyan terméket, amely megtestesíti a levédett találmányt.

 • Mit kell átgondolnunk, mielőtt szabadalmat kérelmezünk

Kulcsfontosságú, hogy legyen egy határozott elképzelésünk arról, hogy mit szeretnénk kezdeni a szoftverrel. Mielőtt szabadalomért folyamodnánk, el kell döntenünk, hogy az ötletünk megéri-e, hogy befektessünk annak szellemi tulajdon védelmébe. Azzal is számolnunk kell, hogy a szabadalmaztatás akár két évig is elhúzódhat, a költsége 1000-3000 dollár és általában 20 évig érvényes. Ezen nehézségek ellenére egy szabadalom roppant hasznos lehet és az új, különleges és egyedi ötletek mindig szabadalmaztathatók.

 • Szabadalom kérvényezése

Míg a szerzői jogot bizonyítási nehézségek elkerülése végett nyilvántartásba vetethetjük, addig a szabadalmat kérvényezni kell, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy meg is kapjuk. Ahhoz, hogy a szoftver jogosult legyen szabadalomra, újnak, eredetinek, hasznosnak kell lennie és tartalmaznia kell valamilyen nem nyilvánvaló kódot, vagy funkciót. A szabadalmi kérvénynek bizonyítania kell, hogy a szoftver egy találmány, nem pedig egy elvont ötlet.

dr. Dobos István ügyvéd / Zatykó Anna

Szoftverjoggal vagy szerzői joggal kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk rendelkezésére! A magyar és EU-s szoftverjogi közvetlenül irodánk szolgáltatását tudja igénybe venni, míg az USA jogrendszerét érintő megbízások tekintetében amerikai együttműködő ügyvéd-partnerünk jár el.

dr. Dobos István ügyvéd [szerződések]
e-mail: dobos@doboslegal.eu
+3630-3088151