Tanulmányi célú tartózkodási engedély

Felsőoktatában való részvétel esetén két féle ügytípust kell megkülönböztetnünk attól függően, hogy valaki ösztöndíj tanul vagy önköltséges finanszírozás keretében.

Ösztöndíj keretében:
• fénykép
• útlevél (teljes)
• egészségügyi biztosítás
• utolsó 6 havi bankszámla kivonat

Csak és kizárólag abban az esetben fogadja el a hatóság ha a bankszámla az ügyfél nevén van. Itt vizsgálják, hogy rendelkezik-e külföldi állampolgár megfelelő anyagi forrásokkal. Amennyiben az összeg nem elegendő a szülők vagy akár a nagyszülők nyilatkozata csatolható arról, hogy anyagilag támogatják a tanulót. Feltétel itt is természetesen, hogy a bankszámla kivonatot csatolják az alapszerződés mellett. Megtakarításról szóló igazolást is elfogad a hivatal.

• Magyarországon történő lakhatás igazolása

Attól függ mit értünk ez alatt, hogy valaki kollégiumi szállást igényelt és kapott is, vagy pedig bérel egy ingatlant esetleg szobát. A kollégiumi szállásról az igazolást az oktatási intézménytől kell igényelni. Ingatlan bérlése esetén érdemes annyi időre szerződést kötni amennyire a tartózkodást benyújtotta. A tulajdonos(ok) aláírásával igazolt lakcím bejelentő formanyomtatvány feltöltés kötelező a szerződés mellett. Nem hiteles tulajdoni lap szemle – mely 3 hónapnál nem régebbi – csatolása szintén ajánlott ebben az esetben is.

• tanulói jogviszony igazolása

A felsőoktatási intézmény állítja ki vagy adatbázisban rögzíti, amelyhez hozzáfér az Idegenrendészeti Főigazgatóság. A tartózkodásra való jogosultságot az ösztöndíj ideje fogja meghatározni. Hiába 5 éves egy képzés ha a külföldi csak 4 évre nyerte el az ösztöndíjat, akkor kizárólag eddig lehet kérni. Meghosszabbítani újabb ösztöndíj elnyerése esetében lehetséges.

Önköltséges finanszírozás esetén:
Ugyan azok a felételek, mint az ösztöndíjas kérelmeknél, de a külföldről érkező magyarországi tanulmányokat folytató hallgató addig kaphatja meg a tartózkodási kártyát amíg a képzést előfinanszírozta.

Fontos kiemelni, hogy az útlevél lejárta megelőzi a képzést akkor csak és kizárólag addig adható tartózkodási engedély, amíg érvényes az útlevél.

Nem felsőoktatásban, hanem például alapképzésen vagy középiskolai tanulmányokat folytató hallgatók esetén:
A felsőoktatási intézményben keretében tanuló hallgatóknál szükséges iratokon túl:

• ügyvéd által ellenjegyzett vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata a szülőnek vagy szülőknek, hogy a gyermekük Magyarországon történő tartózkodásához hozzájárulnak. Ezen okiratnak tartalmaznia kell annak a személynek minden lényeges személyes adatainak megadása mellett, aki felelős a gyermekért, tehát ki az aki képviselő őt. Amennyiben ez nem magyar nyelven van elkészítve, úgy annak hiteles OFFI fordítását is csatolni kell.
• Nagyon fontos, hogy amennyiben a szülők elváltak, a bírósági ítéletet, hogy a kizárólagos szülői felügyelettel az okiratot aláírt szülő rendelkezik. Elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonatot, hiteles OFFI fordítását.
• a szülőnek vagy szülőknek a nyilatkozatban ki kell terjednie arra, hogy a gyermekük alapellátására rendelkeznek anyagi fedezettel és vállalják is annak finanszírozását.
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, annak hiteles OFFI fordítását.

A tanulmányi célú tartózkodási engedélyek eljárási határideje 30 nap.
• 24.000 HUF az eljárási díj
• ösztöndíjasok esetében ez ingyenes

Idegenrendészettel vagy tartózkodási engedéllyel kapcsolatos kérdése van?
Szívesen állunk rendelkezésre!
dr. Farkas Gabriella / dr. Dobos István ügyvéd / +3630-3088151 / dobos@doboslegal.eu