Tartozások és jogviták az építőiparban

Az építőipar valamennyi résztvevője által jól ismert probléma a rossz fizetési morál, a rendszeres fizetési késedelmek és a körbetartozások problémája. Praxisunkban is látható, hogy főleg a kis- és középvállalkozások kerülnek nehéz helyzetbe amiatt, mert jelentős késéssel, vagy egyáltalán nem fizeti ki a megrendelő vagy a fővállalkozó a vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói díjat. Szintén jelentős probléma a garanciális visszatartások határidőn túli visszatartása, gyakran teljesen alaptalanul történő hibás teljesítésre való hivatkozással.

A „klasszikus” igényérvényesítési lehetőségek

A fenti esetekben az építési vállalkozónak nem marad más lehetősége, mint a jogi út választása. Az építőipari jogviták általában a felek közötti egyeztetéssel, ügyvédi levelezéssel kezdődnek. Második lépésként általában fizetési meghagyás kerül benyújtásra. Amennyiben a fizetési meghagyásnak ellentmond az adós (megrendelő vagy fővállalkozó), akkor kerül keresetlevél a bírósághoz benyújtásra. Emellett Magyarországon a követelés behajtásának jogi eszközévé vált a felszámolási eljárás megindítása is, amely szintén időigényes és költséges folyamat.

Ezen követelésbehajtáshoz igénybe vehető jogintézményeket a legtöbb építőiparban tevékenykedő cég és egyéni vállalkozó ismeri. Kevesebben ismerik azonban a Teljesítésigazolási Szakértői Szervet, amelyről jelen cikkünkben kívánunk bővebb felvilágosítást adni.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. A szervezet a 2013. évi XXXIV. törvény alapján az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták, valamint a szerződéses főkötelezettségekhez kapcsolódó mellékkötelezettség vonatkozásában tud eljárni. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárását kérelmezheti a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó. A szerv a működésével alapvetően két irányból tudja segíteni az építőipari cégek jogérvényesítését: Célja a peres eljárások megelőzése, illetve a már folyamatban lévő peres eljárások gyorsítása. Permegelőzés esetén a kérelemre indult eljárás során kibocsájtott szakértői vélemény alapján kerül sor a felek között megegyezésre, elkerülve így a bíróság előtt folyó peres eljárást.

Hogyan gyorsítja a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a peres eljárást?

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított peres eljárás különleges pernek számít. Sajátossága, hogy a bíróság ezen per megindításakor ideiglenes intézkedéssel rendeli el a kereseti kérelemben, illetve az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglalt azon – 400 millió Ft-ot meg nem haladó – követelés teljesítését, amelynek összegét a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleménye mint a teljes bizonyossággal megállapíthatóan elvégzett teljesítés értékét állapítja meg. Tehát a jogosult már a per kezdeti szakaszában a vállalkozói díj egy részéhez jut, ellentétben a klasszikus peres eljárásokkal szemben, ahol ez legkorábban a jogerős ítélet meghozatalakor, de gyakran csak a végrehajtási eljárás során történik meg. A perben felmerülő szakkérdésben a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleménye ugyanolyan bizonyítási eszköznek minősül, mintha a szakvéleményt a perben kirendelt szakértő terjesztette volna elő a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 386/R. § alapján.

Amennyiben cégének építőipari munkán alapuló esedékes követelése van, úgy irodánk különösen ajánlja annak mérlegelését, hogy érdemes-e a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményét igénybe venni a klasszikus követelésbehajtási eljárások megindítása előtt.

Kapcsolat:

+36 1 556 6083
dobos@doboslegal.eu