Tartózkodás Magyarországon – Összefoglaló

A legtipikusabb tartózkodási engedély, melyből Magyarországon a legtöbb keletkezik a munkavállalási és tanulmányi célú.

I. A munkavállalási célú tartózkodási engedélyek esetében a legalapvetőbb dokumentumok szükségesek:

 • Előzetes megállapodás, NEM Munkaszerződés
 • Munkaerő-igény bejelentése

Ez a két dokumentum a munkaadót terhelik. A munkaerő-igény bejelentésének elmulasztása esetén az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság elutasító döntést hoz. Ennek oka természetesen a Kormányhivatali hozzájárulás hiánya lesz, mely minden munkavállalási célú tartózkodási engedély benyújtása esetén szükséges. Jellemző hiba a benyújtáskor a nem megfelelő FEOR kód megadása a munkaadó részéről. Tipikus eset például a koszovói munkavállalóknál, hogy rendelkezik megfelelő végzettséggel, azonban az adott szakmában eltöltött munkaóra számát igazolni nem tudják. Ebben az esetben is lehetséges újabb kérelem benyújtása a megfelelő adatok kitöltése mellett.

 • Magyarországi lakcím igazolása (Bérleti szerződés)
 • Lakcím bejelentő lap a tulajdonos(ok) aláírásával
 • Tulajdoni lap szemle

Fontosnak tartom megosztani azon eseteket amikor a munkavállaló saját maga köt bérleti szerződést vagy a munkaadó biztosítja a szállást. Jellemző hiba ebben az esetben is, hogy amikor egy cég vagy vállalkozás köt bérleti szerződést elmulasztja feltüntetni szerződő félként vagy használóként a munkavállalót. Adott esetben „tollvonással” helyrehozható a probléma kiküszöbölése, de nem éppen költséghatékony.

A tulajdoni lap szemle vagy amennyiben rendelkezésre áll a tulajdoni lap feltöltése nem kötelező, azonban ajánlott. Lényegesen meggyorsítja az eljárási folyamatot. Abban az esetben, ha valaki rendelkezik ügyfélkapuval évente 2 alkalommal ingyenes lekérheti sorban állás nélkül, elektronikusan.

 • Útlevél

Nem elegendő a benyújtáshoz a kitöltött részeket beszkennelve elküldeni, minden oldal feltöltése szükséges.

 • Fénykép (igazolványkép)

Fontos, hogy a nem megfelelő méretű és szerkesztésre nem alkalmas fényképek elfogadhatatlanok. Mindenképp fehér hátterű arckép szükséges mely maximum a váll részeket engedi láttatni, a hatalmas mosolyt és grimaszokat hanyagolva.

 • Végzettséget igazoló dokumentumok

A nem angol nyelven kiállított oklevelek, diplomák, szakmunkás bizonyítványok Országos Fordító Iroda általi magyar nyelvű igazolását fogadja csak el az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.

 • Meghatalmazás

Ügyvéd vagy ügyvédi iroda megbízása esetén ez feltétlenül szükséges.

Okmány átvételénél kiemelten fontos annak megjelölése, hogy postai úton vagy személyesen kívánja átvenni a tartózkodásra jogosító kártyát. Ügyvéd vagy ügyvédi iroda esetében külön dokumentumba kell foglalni az átvételre jogosult személyt, melyet az ügyfél (3.országbeli állampolgár) ír alá. Az átvételre feljogosított személy személyi igazolványának vagy személyazonosításra alkalmas iratának másolatát csatolni kell. (Ez a személy nem az ügyvéd, hanem jelölt vagy jelöltek akkor a munkaadó ügyvéd és a jelölt személyét is meg kell adni.)

Kiemelt foglalkoztatóknak azok a munkavállalók számítanak, akik több mint 50 fő harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatnak.

Jellemzően az ügyintézési határidő 30 nap. A határidőbe nem számít bele amikor az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. A hiánypótlási határidőt általában az ügyintéző határozza meg az benyújtandó irat típusától függően. Egyetlen eset van, amikor nem ügyintézői mérlegelés tárgya a hiánypótlási határidő, az eljárási költség megfizetése. Szigorúan 8 nap van ennek igazolására. Két fizetési módon lehet az eljárási költséget megfizetni:

 • postai úton, tehát csekken vagy
 • elektronikusan bankkártyáról a benyújtással egyidejűleg

Fontos kiemelni, hogy az elektronikus befizetés a leghatékonyabb. Postai csekken történő befizetés esetén a csekket, szkennelt változatban kell az ügy részévé tenni és annak eredeti példányát kizárólag postai úton megküldeni a hatóság részére. Bonyolultabb, összetettebb folyamat, mint az elektronikus befizetés.

II. Meddig tartózkodhat Magyarországon munkavállalási céllal egy harmadik országbeli állampolgár?

A válasz: 2 évig. Minden esetben kizárólag két évig adja meg a jogosultságot az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, mely természetesen hosszabbítható. Ebből egyenesen következik az, hogy külföldi munkavállalóval kötött előzetes megállapodás mindig határozott idejű szerződés. Természetesen ez hosszabbítható újabb 2 évvel.

Egyetlen egy esetben nem adja meg a hatóság a 2 évig tartandó jogosultságot. Amikor a külföldi állampolgár útlevelének érvényessége rövidebb, mint a Magyarországon történő tartózkodni kívánt idő.

Az eljárási díjak:

 • 24.000 HUF

Munkavállalási célú tartózkodási engedély pótlása és cseréje

Előfordulhat, hogy a harmadik országbeli állampolgár elveszíti (vagy ellopják) a tartózkodási kártyáját. Van lehetőség ennek pótlására, de feltétel, hogy előtte rendőrségi bejelentést kell tenni és az erről szóló igazolás birtokában lehetséges újabb kártya igénylése, mely nem költségmentes. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy érdemes lefénymásolni vagy lefényképezni az engedélyt, mert az eljárás alkalmával szükség van annak a számára.

Pótlás esetén a megrongálódott, eltörött, elmosódott tartartózkodási kártyákat a hatóság bevonja és újat állít ki. Itt nincs szükség rendőrségi bejelentésre.

III. Tartózkodási engedély hosszabbítása

Az alapvető iratok megegyeznek a tartózkodási engedély benyújtásánál megjelöltekkel. Amit a kérelemhez csatolni kell a meglévő tartózkodási engedély.

Lakcímváltozás

Minden esetben közölni kell a hatósággal.

A tartózkodási engedély hosszabbításánál az eljárási díj 23.000 HUF. A kártya érvényességének lejárta előtt 30 nappal (ami az utolsó határidő) kell benyújtani az erre irányuló kérelmet. Bármilyen okból elmulasztotta ezt a munkaadó vagy munkavállaló, akkor kizárólag Méltányossági kérelem saját kezű írásának benyújtásával lehetséges. Az eljárási díj 39.000 HUF ebben az esetben.

A munkaadó kötelezettsége bejelenteni a hatóság felé ha a külföldi állampolgár foglalkoztatása a tartózkodási engedély lejártát megelőzően megszűnik.

A kérelem benyújtását követően automatikus üzenetet kap az ügyfél a kérelem befogadásáról. A következő üzenet megérkezésekor, mely biometrikus adatfelvételezésről szól, kell felkeresni személyesen a hatóságot, ahol ujjlenyomat és fénykép kerül rögzítésre.

Idegenrendészettel vagy tartózkodási engedéllyel kapcsolatos kérdése van?

Szívesen állunk rendelkezésre!

dr. Farkas Gabriella / dr. Dobos István ügyvéd / +3630-3088151 / dobos@doboslegal.eu