Adótanácsadási tevékenységünk – Együttműködő partnerünk [Legitstart Consulting Bt.] bemutatása

Lehetetlen bármiben is biztosnak lenni, a halált és az adókat kivéve.

1. Az adózás célja a társadalom működéséhez szükséges költségek biztosítása. Természetesen a modern állam adózási rendjét törvények határozzák meg, melyek alapján az adók beszedésére és felhasználására a mindenkori kormányzat jogosult. A jogszabályok azonban mérlegelési lehetőséget kínálnak az állampolgároknak, illetve a gazdasági társaságok számára, hogy milyen adófizetési módon válasszanak és milyen lehetőségek között fizessék be az adót az államkincstárba.

2. Az adózással kapcsolatos jogszabályok nagyon összetett rendszert alkotnak, továbbá részletekbe menően szabályozzák az adókötelezettség teljesítésének eljárást, továbbá az új adózási lehetőségek ismerete és a jogszabályváltozások nyomon követése komoly szakmai ismereteket igényel.  A megfelelő adózási rendszer kiválasztása speciális tudást igényel, mely tudást az adótanácsadói tevékenységgel foglalkozó személyek bocsájtják az adózó állampolgárok és gazdasági társaságok rendelkezésére.

3. Az adótanácsadók tevékenységüket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek végezni, továbbá az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII.20.) Korm. rendelkezéseinek megfelelően az adótanácsadókat tevékenységükről bejelentési kötelezettség terheli a nyilvántartási szervhez. A kormányrendelet rendelkezései alapján csak olyan személy végezhet adótanácsadói tevékenységet, aki rendelkezik adótanácsadói szakképzéssel, melyet OKJ képzés keretében lehet elvégezni, így a jogalkotó biztosítja, hogy a szakemberek pontos és naprakész adózási ismereteket bocsájtanak a polgárok rendelkezésére.

4. Az adótanácsadók olyan rendszeresen ismétlődő vagy eseti ügyletekre tanácsadói és ellenőrző munkát látnak el, amely a vállalkozások, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségével, költségvetési támogatásaival vannak összefüggésben. Az adótanácsadó alaposan tanulmányozza az ügyfél jövedelmi helyzetét és ez alapján javaslatot tesz az adófizetési módra, valamint tájékoztatást nyújt a kedvezményekről, visszatérítésekről melyeket igénybe lehet venni, így az ügyfél jelentős összeget takaríthat meg. Megbízási szerződést követően az adótanácsadó összeállíthatja az ügyfél adóbevallását és ezzel kapcsolatban igény esetén a jövőbeli felülvizsgálatot is elláthatja. Kiterjedhet azonban az adótanácsadás akár csupán szóbeli konzultációk elvégzésére vagy írásbeli adójogi szakvélemények összeállítására. Gazdasági társaságok számára igény szerint befektetési tanácsadással szolgál, kockázati elemzéseket végez, legális nyereségmaximalizáló stratégiát dolgoz ki, adózás csökkentésére szolgáló stratégiát készít és adózással kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet lát el az adótanácsadó.

5. A gazdálkodó szervezetek elemi érdeke, hogy a jogszabályi rendelkezések által lehetővé tett legalacsonyabb mértékű adót fizessék be az államkincstárba, azonban teljes egészében érvényesülnie kell a rendeltetésszerű, jogszerű és jóhiszemű joggyakorlás alapelveinek. A rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét sérti, ha a jogalapot biztosító jogügylet célja nem gazdasági haszon elérése, hanem adóelkerülés vagy adómegtakarítás és ilyen esetben az adóhatóság adóhiányt állapít meg, mely kedvezőtlen jogkövetkezményeket jelent a gazdasági társaság számára. Az adótervezés minden fontosabb üzleti döntést megelőzően javasolt lépés, mely kimutatja a lehetséges kockázatokat és maximalizálhatja a profitot. Az adótervezés fontos a jövőben kötendő szerződések kidolgozásához, elemzi a működés jövőbeni adóhatásait, továbbá megmutatja, hogy az adókedvezmények mennyi ideig lesznek igénybe vehetők.

6. Az adótanácsadó tevékenysége során minimalizálja az adókockázatot is, mely csökkenti a valószínűségét annak, hogy jövőbeni esemény kedvezőtlenül érintse adózási szempontból a jogalanyt. Az adókockázatok vizsgálata mindenképpen szükségszerű a cég tulajdonosváltása, eladása, átalakulása esetén, így megállapításra kerülnek az esetleges adózási hiányosságok, melyek kellemetlenséget okozhatnának a jövőben.

7. A fenti tevékenységeket együttműködő partnerünk a Legitstart Betéti Társaság látja el. A Legitstart Consulting adózási üzletágát adótanácsadó partnerünk vezeti. Együttműködő partnerünk kiemelt szakterülete az ÁFA kérdések, illetve szóbeli konzultációk tartása valamennyi adónem tekintetében, valamint írásbeli szakvélemények elkészítése. Külön népszerűségnek örvend a „hogyan vállalkozzunk – adójogi alapok” szóbeli konzultációsorozat, amelyet minden esetben adótanácsadó partnerünk tart.

Adójoggal kapcsolatos kérdése van? A Legitstart Consulting szívesen áll az Önök rendelkezésére!

Legitstart Consulting Bt., dr. Dobos István ügyvéd

+3630-3088151