Az Európai Öröklési Bizonyítvány

Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása lehetővé tette, hogy az ország állampolgárai szabadon, korlátozások nélkül mozogjanak, vállaljanak munkát, illetve telepedjenek le az EU többi tagállamában. Ahogyan azonban a munkavállalói kivándorlás egyre nagyobb méreteket öltött, úgy egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy külföldi haláleset megtörténtekor a Magyarországon élő hozzátartozók milyen módon férnek hozzá a rokonuk hagyatékához, lehetőleg bonyolult jogi procedúráktól és hosszú bürokratikus eljárásoktól mentesen.

 Többek között ennek a helyzetnek a kezelése érdekében vezette be az EU a 650/2012/EU számú rendeletével az Európai Öröklési Bizonyítványt, melynek célja, hogy a határokon átnyúló öröklési helyzetek esetén az örökösi minőség igazolását megkönnyítse.

Elöljáróban szükségesnek tartjuk ismertetni, hogy alapesetben az öröklés rendezése érdekében annak az uniós országnak a hatóságához fordulhat, ahol az örökhagyó a halálát megelőzően utoljára élt, illetve ezen felül bármelyik uniós ország közjegyzőjének a segítségét is igénybe veheti.

Az öröklési ügyben eljáró hatóságok országonként eltérnek. Míg Magyarországon ez a hatóság a közjegyző, addig Németországban például a helyi bíróságok. Ezek a hatóságok az öröklési ügyek lebonyolítása során rendszerint annak az EU-országnak a nemzeti jogszabályait alkalmazzák, ahol az örökhagyó utoljára élt. Előfordulhat azonban, hogy egy másik EU országban működő hatóság vagy Bank felé igazolni kell az örökösi minőségünket, annak érdekében, hogy képesek legyünk birtokba venni az elhunyt örökhagyó adott országban található vagyonát.

Példa:

Peti németországi munkalehetőség érdekében elköltözött Magyarországról, felesége Kitti és gyermekei azonban Budapesten maradtak. Amikor a család értesült Peti haláláról, Kitti Németországba utazott, hogy hozzáférjen férje bankszámlájához. A bank azonban hivatalos igazolást kért Kittitől arról, hogy ő Peti örököse, és hogy jogosult hozzáférni elhunyt férje számlájához.

 Ebben az esetben az illetékes ország öröklési ügyekben eljáró hatósága nemzeti okiratot, vagyis – a példánál maradva – egy német öröklési bizonyítványt állíthat ki az örökös részére. Ezeknek a nemzeti okiratoknak a hátrányuk azonban abban áll, hogy eltérő joghatásuk van annak függvényében, hogy melyik EU-országban adták ki őket, ez pedig jelentősen késleltetheti az örökös jogainak elismerését más uniós országokban, ha például Peti Magyarországon, vagy egyéb EU-s országban is rendelkezett vagyonnal. Ennek a helyzetnek a kezelése érdekében került bevezetésre az Európai Öröklési Bizonyítvány, melynek az EU teljes területén azonos a joghatása, függetlenül attól, hogy melyik országban állították ki. Ezt a bizonyítványt tehát minden EU-országban elismerik, és ehhez nincs szükség külön eljárás lefolytatására, amennyiben azt egyszer kiállították.

Ennek megfelelően amennyiben az örökösök kérik az öröklési ügyben döntési jogkörrel rendelkező uniós ország hatóságától az Európai Öröklési Bizonyítvány kiállítását, úgy ennek birtokában immár az egész EU területén bizonyítani képesek az örökösi jogállásukat, ha adott esetben az örökhagyó több EU ország területén is rendelkezett pl. ingatlanvagyonnal vagy bankszámlával.

Összességében tehát az Európai Öröklési Bizonyítvány azon örökösök használatul szolgál, akiknek egy másik tagállamban kell hivatkozniuk jogállásukra, vagy gyakorolni jogaikat. Ha a kérelem a tartalmi követelményeknek megfelel, a kiállító hatóság köteles kiállítani a bizonyítványt. A kérelmet egységes formanyomtatványon kell benyújtani, amely kötelező használatának az indoka az, hogy könnyen érthető legyen valamennyi tagállamban, ugyanis ahogyan korábban említettük, a bizonyítvány bárminemű külön eljárás, elismerés, vagy hitelesítés nélkül, valamennyi tagállamban joghatással bír.

Irodánk releváns tapasztalattal bír az Európai Öröklési Bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtása és az eljárás lebonyolítása terén. Amennyiben határokon átívelő öröklés ügyében segítségre van szüksége, keressen minket bizalommal!

 Dobos István / dr. Schwartz Dániel

 dobos@doboslegal.eu / +36303088151