Budaörs és Biatorbágy Kistérségének Gazdasága és Ügyvédi Szolgáltatások

A Budaörsi kistérség legmeghatározóbb települései Budaörs, Biatorbágy, Törökbálint, Herceghalom, Budakeszi, illetve Budajenő. Bár a kistérség szerepét 2013-ban a járási rendszer vette át, a települések ezen korábbi csoportosításából adódó összefonódás előnyös hatásai a mai napig érezhetők, hiszen ezen települések által behatárolt térség közép-európai viszonylatban is az egyik legdinamikusabban fejlődő régiók közé sorolható.

Ennek oka többek között azzal is magyarázható, hogy Budapest és agglomerációja az ország legnagyobb létszámú, illetve legerősebb vásárlóerővel rendelkező piacával rendelkezik, mivel a települések lakosságát főleg fővárosból kitelepülő, képzett, értelmiségi fiatalok alkotják, akik a helyi gazdaság fizetőképes keresletét jelentik. Ez által a térség képzettségi és foglalkoztatottsági mutatói is sokkal az országos átlag felett helyezkednek el.

A térség és a turizmus

Ugyan a régió Budapest közvetlen agglomerációjához tartozik, mégis jelentős zöldterületekkel, illetve komoly kulturális örökséggel és jelentős népi hagyományokkal rendelkezik, ami vonzó célpont lehet nemcsak a szürkének aposztrofált, nyüzsgő nagyvárosból elvágyódók számára, hanem a rekreációs turizmus iránt érdeklődők is szívesen választják a települések nyújtotta számtalan feltöltődési lehetőséget. Emellett azonban egy sajátos „kapuszerepe” is van a régióban elhelyezkedő településeknek, hiszen az autópályák közvetlen közelsége miatt a főváros a külvárosokból akár gyorsabban is elérhető, mintha a városon belül próbálna meg az ember az egyik peremkerületből egy másikba eljutni. Ezt felismerve olyan gazdasági centrum valósult meg a kiskereskedelmi, illetve a logisztikai szektorok térnyerésével, melyhez szorosan kapcsolódik a vállalkozók, illetve kereskedők üzleti útjai. Ez az ún. MICE-turizmus, mely mozaikszó a Meetings (találkozók), Incentivies (ösztönzők), Conferences (konferenciák) and Exhibitions (kiállítások) szavak első betűiből tevődik össze. Megfigyelhető tehát, hogy vannak kifejezetten olyan szálláshelyek, melyek kimondottan ennek a célcsoportnak nyújtják egyre bővülő és fejlődő szolgáltatásaikat, melyek annak jegyében bővülnek egyre tovább, hogy az egyes rendezvényközpontok az üzleti rendezvények kiegészítő, fakultatív programkínálatára is optimális és kézenfekvő alternatívaként állhassanak rendelkezésre.

A régió közlekedésföldrajzi helyzete

Budapest közelsége, illetve az ezzel járó kedvező tömegközlekedési lehetőségek (M1 autópálya, 1. sz. főút, M0, illetve M7 autópálya, vasúti személyszállítási-, illetve iparvágányok a páneurópai vasúti hálózat keretében, a Budaörsi, Farkashegyi, illetve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelsége, stb.) azonban nem csak a turizmusnak kedveznek, mivel több, nemzetközi színtéren is jelen lévő nagyvállalkozás választotta regionális központjának helyszínéül ezen települések egyikét (Aldi, Spar). Ennek oka a főváros által biztosított tudásbázis, humántőke, illetve üzleti és közlekedési infrastruktúra. Logisztikai megfontolások miatt ugyanis elengedhetetlen fontosságú, hogy ezen transznacionális vállalatok nagyvárosok közvetlen közelében, jelentős közlekedési csomópontokhoz közel alakítsák ki telephelyeiket, egységeiket. A nagyvállalatok jelenléte, illetve az ezáltal megvalósuló működőtőke befektetések a térség KKV. szektorára is kedvező hatással lehet, hiszen a multinacionális cégek jelentős üzleti lehetőségeket hordoznak magukban a hazai közép- és kisvállalkozások, de más, üzleti-szolgáltató célú befektetők számára is.

A humánerőforrás

További szempont még a fent említett húzóerők mellett a humántőke is. A régió a főváros számos kiváló felsőoktatási intézménye miatt tekintélyes oktatási bázissal rendelkezik, amely jelentősen elősegíti a naprakész tudással rendelkező munkavállalók dinamikus áramlását. A lakosság iskolai végzettség szerinti megoszlása Budaörsön, Budakeszin, illetve Törökbálinton mutatja a legkedvezőbb képet, hiszen nem rendhagyó ezen települések esetén az, hogy a felősfokú végzettséggel rendelkezők aránya a megyei átlaghoz képest akár a kétszeres arányszámot is elérheti.

Összegzésképp tehát elmondható, hogy a térség fő húzóereje a régió kettős arca, amely egyrészt a fővároshoz való közelségéből fakad, ami miatt a lakosság magas szintű képzettsége, illetve a szolgáltatások magas színvonala jellemző, illetve abból is, hogy emellett a települések meg tudták őrizni azon helyi sajátosságait, amely miatt figyelemre méltó és valódi alternatívát nyújtanak a fővárosból kivágyódó lakosság számára. Ezen sajátosságok alapozzák meg a régió népszerűségét a beruházni és letelepedni vágyók körében.

Ügyvédi Szolgáltatások

Figyelembe véve a térségben rejlő gazdasági potenciált, ügyvédi társulásunk 2018. június hónaptól egy biatorbágyi ügyvédi irodával (fiókirodával) bővül. Ügyvédi szolgáltatásunkat így már nem kizárólag Budapesten és Győrben, hanem Biatorbágyon és Törökbálinton is nyújtjuk. A budapesti irodánkon kívül is teljes ügyvédi irodai infrastruktúrával várjuk jelenlegi és leendő ügyfeleinket is Biatorbágyon. A gazdasági jog és az ingatlanjog területén ún. „full service” ügyvédi szolgáltatást nyújtunk, így szívesen állunk rendelkezésükre a cégjog, ingatlanjog, polgári perek és az innovatív, startup és IP (szoftverjogi) kérdések területén.

dr. Dobos István ügyvéd / Rechtsanwalt / attorney at law

dobos@doboslegal.eu

+36303088151