Építési jog – A fennmaradási és továbbépítési engedély szabályai

Gyakran felmerül a kérdés, hogy mi a teendő akkor, amikor a tulajdonos az építési jogi szabályokat figyelmen kívül hagyva építkezésbe vagy bővítébe kezd. Fennmaradási vagy fennmaradási,- és továbbépítési engedély szükséges, ha valamely építkezés szabálytalanul valósult meg. Jelen bejegyzés az alábbiakról kíván egy rövid összefoglalót nyújtani.

I. A fennmaradási és fennmaradási,- és továbbépítési engedély elhatárolása

Fennmaradási engedély iránti kérelmet befejezett építkezés esetében kell benyújtani az illetékes hatóság részére; befejezett építkezésnek pedig az minősül, ha az adott épület – a jogszabályoknak megfelelő tervdokumentáció szerint – már elkészült és rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a felelős építési vállalkozó az építési területet „átadta”.

Fennmaradási, és továbbépítési engedélyről ezzel szemben akkor beszélhetünk, ha az építkezés még folyamatban van, és így nem nemcsak az épület fennmaradásának az engedélyezése szükséges, hanem annak befejezése érdekében a továbbépítése iránti engedély beszerzése is nélkülözhetetlen.

II. A szabálytalan építkezés definíciója

A szabálytalan építkezésnek az Étv. 48. § (1) bekezdése 3 formáját különbözteti meg:

• jogszerűtlen,
• jogosultan és
• szakszerűtlen.

III. „Szabályossá tételi eljárás”

Az Étv. 48. § (1) bekezdése szerint ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül valósították meg, az építésügyi hatóság arra az építtető vagy a tulajdonos kérelme alapján – amennyiben az építmény, építményrész fennmaradása nem eredményez az életet, egészséget veszélyeztető használatot vagy állapotot – fennmaradási engedélyt ad, ha az e törvényben, az egyéb jogszabályban meghatározott műszaki és egyéb feltételek teljesülnek, vagy az építményt, építményrészt építési vagy más tevékenységgel szabályossá teszi, vagy az műemlékvédelmi érdeket nem sért.

Az Étv. 48. § (1) bekezdése szerint szabályossá tételi eljárásról tehát akkor beszélhetünk, ha a megépült épület nem felel meg a vonatkozó építési szabályoknak.

Az Étv. 48/A. § (2) bekezdés szerint ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül valósították meg az építésügyi hatóság elrendeli a szabályossá tétel érdekében szükséges munkálatok elvégzését.

A fentiek alapján ez esetben az építtetőnek (tulajdonosnak) – a fennmaradási engedélynek megfelelően – az adott épületen el kell végezni a fennmaradási engedélyben megszabott átalakításokat.

Az építésfelügyeleti hatóságnak tehát a benyújtott fennmaradási engedély iránti kérelmet nem utasíthatja el arra való hivatkozással, hogy az adott épület nem felel meg a jogszabályban foglalt építési követelményeknek, hanem a fennmaradási engedélyben el kell rendelni a szabályossá tétel érdekében a szükséges munkálatok elvégzését (szükség esetén: a tervdokumentáció módosítását is).

Építési joggal kapcsolatos kérdése van? Fontos, hogy jogi probléma esetén építési jogban jártas ügyvéd segítségét vegye igénye. Szívesen állunk a rendelkezésére!

dr. Dobos István ügyvéd
E: dobos@doboslegal.eu
T: +36303088151