A háromnál több szereplős láncügyletek teljesítési helyének meghatározása

A korábbi bejegyzéseinknek megfelelően alapvető fontossággal bír az általános forgalmi adó tekintetében az ügylet teljesítési helyének meghatározása, hiszen ebben az országban kell megfizetni az általános forgalmi adót az adott országban megfelelő áfa mérték figyelembevételével.

Az alábbiakban összefoglaljuk a többszereplős láncértékesítések fontosabb szabályait a különböző esetekre lebontva.

Bejegyzésünk alapját egy olyan jogeset szolgálja, melyben egy 5 tagból álló láncolatban az „A” tagállamban lévő társaság értékesít terméket „B”, „C”, „D” tagállamban lévő társaságon keresztül „E” tagállamba oly módon, hogy a termék „A” tagállamból közvetlenül „E” államba jut.

A fenti jogesetben:

  • „A” Magyarországon belül bejegyzett adóalany;
  • „B”, „C” és „D” különböző közösségi tagállamban bejegyzett adóalany;
  • „E” Közösségen belüli vagy harmadik országban nyilvántartásba vett adóalany.

A fenti jogeset tekintetében 3 esetkört kell megvizsgálni attól függően, hogy az „A”, „B” vagy „E” államban lévő társaság szervezi-e a fuvarozást.

1. eset (fuvart „A” szervezi)

Abban az esetben, ha „A” szállítja vagy fuvaroztatja az árut, akkor „A” adómentesen értékesíthet; ebben az esetben „B”, „C” és „D”  értékesítésének teljesítési helye „E” ország.

2. eset (fuvart „B” szervezi)

Abban az esetben, ha „B” vevőként jár el, akkor „A” értékesítése Magyarországon belül adómentesen történik; ebben az esetben „B”, „C” és „D” értékesítésének teljesítési helye „E” ország.

Abban az esetben, ha „B” eladóként jár el, akkor „A” értékesítése adókötelessé válik, és így „B” teljesítési helye Magyarország, (ha itt bejelentkezik, akkor adómentesen értékesíthet), „C” és „D” teljesítési helye pedig „E” országban lesz.

3. eset („E” szervezi a fuvart)

Ebben az esetben a „fuvarozásos értékesítés” a „D” és „E” adóalanyok viszonylatában valósul meg, így e tekintetben – az Áfa tv. 26. §-ra figyelemmel – az ügylet teljesítési helye a termék fuvarozásának megkezdésének a helye, vagyis jelen esetben Magyarország.

Tekintettel arra, hogy „B”, „C” és „D” értékesítésének teljesítési helye Magyarország, ezért ezen személyeknek adóalanyként itt be kell jelentkezniük.

A fentieknek megfelelően „D” „E” felé történő értékesítése minősül adómentes közösségen belüli termékértékesítésnek.

Adójoggal, gazdasági joggal kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk rendelkezésére!

dr. Dobos István ügyvéd
e-mail: dobos@doboslegal.eu
+3630-3088151