A kereskedelmi szálláshely szolgáltatás (pl.: „Airbnb”) adózása II. – Fontosabb bevallási, adatszolgáltatási határidők kereskedelmi-szálláshely szolgáltatás tekintetében magánszemélyek esetében

A magánszemélyként is számos bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségünk van a kereskedelmi szálláshely szolgáltatásra vonatkozó tevékenység végzése esetében, ezért jelen bejegyzésünkben az ezen kötelezettségek teljesítésre vonatkozó fontosabb határidőkre szeretnénk felhívni az ezen tevékenységet folytató magánszemélyek figyelmét.

Havi kötelezettségek:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. II. Melléklete szerint az idegenforgalmi adót a hónapot következő hónap 15. napjáig kell bevallani és megfizetni az önkormányzatnak.

A hónapot követő hónap 15. napjáig kell benyújtani – elektronikus úton – a NAV részére a PTGSZLAH nyomtatványt azon számlák adatairól (naponkénti bontásban), melyeket az előző havi készpénzes fizetések során az online pénztárgépes bizonylat helyett bocsátottunk ki; ezen kötelezettség nem csak a magánszemélyeket terheli, azonban fontosságára való tekintettel külön felhívjuk rá a figyelmet.

Negyedéves kötelezettségek:

Magánszemélyeknek személyi jövedelemadó-előleg, egészségügyi hozzájárulási adóelőleg fizetési kötelezettségünk van a NAV felé a negyedévet követő hónap 12. napjáig.

Féléves teendők

A kerületi szabályozástól függően március 15-ig és szeptember 15-ig építményadó-előleg fizetési kötelezettségünk lehet.

Éves teendők

Fontos ezen tevékenység esetében említést tenni arról is, hogy sok helyi önkormányzat január 31. napjáig statisztikai adatszolgáltatást kér az előző évi belföldi és külföldi vendégéjszakák számáról; ennek elmulasztása bírságot vonhat maga után az önkormányzat részéről.

Magánszemélyként (ezen tevékenységtől függetlenül is) minden év május 20. napjáig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallásunkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség

Abban az esetben, ha nem választottuk az alanyi adómentességet, úgy figyelni kell arra is, hogy az áfa bevallásokat a tárgyhónapot vagy negyedévet követő hónap 20. napjáig benyújtsuk.

dr. Dobos István ügyvéd

Adójoggal, lakáskiadással kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk rendelkezésére!

dr. Dobos István ügyvéd
e-mail: dobos@doboslegal.eu
+3630-3088151