Webshopok működése jogi szempontból – Jogi áttekintés

A webáruházak üzemeltetéséhez több olyan kérdés is kapcsolódik, amiket mindenképp érdemes áttekinteni a szolgáltatás megindítása előtt. Megfelelően kell alakítani a honlap tartalmát annak érdekében, hogy a jogszerű működés biztosítva legyen.

A webáruház üzemeltetőjének nemcsak a felhasználók igényeinek, hanem több hatóság által támasztott jogszabályi követelményeknek is eleget kell tennie.

  1. Mik az első lépések?

 1.1 Tevékenység bejelentése

Mindenekelőtt célszerű eldönteni, hogy milyen vállalkozási forma keretein belül történne a webáruház működtetése. A webshop üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások kereskedelmi tevékenységnek minősülnek, ezért vagy egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaságként (általában kft) végezhetjük munkánkat. Ha magyar céget alapítunk, a termékek online értékesítéséhez elengedhetetlen, hogy a tevékenységi körök között szerepeljen a „4791-Csomagküldő, internetes kiskereskedelem” tevékenység is.

A webáruház működtetésével az elektronikus kereskedelemről szóló törvény (Eker tv.) is vonatkozni fog a vállalkozásra. A tevékenység megkezdéséhez előzetes engedély Eker tv. 3. § szerint nem szükséges.

A kereskedelemről szóló törvény (Ker tv.) 3. § szakasza szerint engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével az, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az illetékes kereskedelmi hatóságnak (székhely szerinti jegyzőnek) bejelenteni. A bejelentéshez kapcsolódó eljárás menetét a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szabályozza. A bejelentést legtöbb önkormányzatnál külön formanyomtatványon keresztül lehet megtenni. A bejelentés illetékköteles, jelenleg 3.000 Ft.

1.2 NAIH bejelentés

Webáruház indítása előtt általában be kell jelenteni az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A NAIH 8 naptári napon belül nyilvántartásba veszi az adatokat és kiadja az adatvédelmi nyilvántartási számot, melyet fel kell tüntetni az adatvédelmi tájékoztatóban. Az eljárásért külön díjat nem kell fizetni. A bejelentés menetéről a későbbiekben írunk.

  1. Milyen jogi dokumentumok/eljárások szükségesek a webáruház indításához?

A webáruházon keresztüli vásárlás több jogi relevanciával bíró kérdést is felvet; ilyenek az ügyletkötés szempontjából az egymástól távollévő vállalkozás és fogyasztó közötti, elektronikus úton történő szerződéskötésre, az egyes termékek tekintetében a minőségi követelményekre, a kellék- és termékszavatosságra, jótállásra, elállásra, felmondásra, az ezekkel összefüggő panaszkezelésre, így a fogyasztóvédelemre, végül az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok.

Ezt a teljesség igénye nélküli terjedelmes információhalmazt olyan módon kell közölni a webáruház felhasználóival, hogy tudomásuk legyen valamennyi rájuk vonatkozó jogról és kötelezettségről. Ennek legegyszerűbb és leggyakoribb eszközéül szolgálnak a felek számára kötelező, teljes körű tájékoztatást szolgáló jogi dokumentumok.

2.1 ÁSZF

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) egy nagyobb dokumentumban vannak összesítve, alapvető célja a felhasználók tájékoztatása. A webáruháznak biztosítania kell, hogy az ÁSZF könnyen hozzáférhető legyen minden látogató számára. A hosszú és időnként bonyolultnak tűnő szövegezés ellenére különösen fontos elolvasni és megérteni azokat a felhasználóknak, hiszen ez tartalmazza a szolgáltatás valamennyi lényeges sajátosságát. Az ÁSZF-ekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról egy korábbi cikkünkben írtunk.

 2.2 Adatvédelmi nyilatkozat, belső adatvédelmi szabályzat

Előfordul, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot belefoglalják az ÁSZF-be, azonban – különösen a 2018 májusától alkalmazandó új uniós adatvédelmi szabályozásra tekintettel – célszerűbb külön dokumentumként kezelni a webáruház honlapján. Az adatvédelmi nyilatkozatban ki kell térni a honlap adatkezelési folyamataira, az érintett személyes adatok körére, az adatkezelés jogalapjára, tartamára és céljára. Mivel a nyilatkozat egyik fő szerepe a megfelelő tájékoztatás nyújtása, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvényben szereplő egyes fogalmak kiemelése és – a szolgáltatás sajátosságainak figyelembevételével – további magyarázatokkal való ellátására is sor szokott kerülni.

A 2018 májusától alkalmazandó szigorú adatvédelmi szabályok szinte valamennyi adatkezelőre, így a webáruházakra is vonatkozni fognak. Ezért mindenképpen ajánlott olyan komplex felkészítést nyújtó szolgáltató igénybevétele, amely a jogi megfeleltetés biztosítása mellett magas szintű technológiai jellegű tanácsadást is végez, mert a felügyeleti hatóság jelentős mértékű bírságok kiszabását helyezheti kilátásba az adatkezelési szabályokat figyelmen kívül hagyó webáruház-tulajdonosoknak.

2.3 Adatkezelés bejelentése a hatóságnál

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nyilvántartást vezet valamennyi olyan adatkezelésről, melynek bejelentése kötelező. A bejelentés folyamata egy hatósági eljárás, amely elektronikus úton, erre szolgáló kitöltő keretprogram segítségével intézhető el a legegyszerűbb módon. Ezzel összefüggésben az alábbiakat szükséges figyelembe venni;

  • a bejelentkezéshez le kell tölteni a keretprogramot
  • egy eljárás során csak egy adatkezelési célt lehet megjelölni, ezért ahány adatkezelési cél lesz, annyiszor kell külön bejelentkezni a NAIH-nál
  • a NAIH nem vezet nyilvántartást bizonyos adatkezelésekről, így az ún. ügyfélkapcsolat fenntartása (kizárólag a webáruházon történő regisztráció, illetve kapcsolattartás, számlázás) vagy saját nyilvántartás vezetésére tekintettel nem szükséges bejelentést tenni
  • akkor kötelező bejelenteni az adatkezelést, ha az adatokat az eredeti céltól eltérően is használja a webáruház (pl. statisztikai célú adatgyűjtés, hírlevél küldése, direkt marketing)
  • az adatvédelmi nyilvántartás szabadon hozzáférhető, abba bárki betekinthet
  • a bejelentkezéshez szükséges valamennyi lényeges információ ezen az oldalon található: https://www.naih.hu/bejelentkezes.html
  1. Hogyan néz ki egy jogszabályoknak teljesen megfelelő webáruház?

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nemrég készített egy ún. „Mintawebáruházat” melynek célja, hogy tájékoztatást adjon a fogyasztók és a vállalkozók számára – a teljesség igényére törekedve – a legfontosabb, elsősorban fogyasztóvédelemmel kapcsolatos előírásokról. A honlap nemcsak a jogi szabályozás háttere, hanem a külső megjelenés tekintetében is hasznos tanácsokkal szolgál a látogatók számára.

A honlap egyedi és logikus rendszerezés szerint mutatja be az egyes termékcsoportokra vonatkozó előírásokat, többek között a fogyasztóvédelemről szóló törvény releváns szakaszainak kommentálásával. A „Tudástár” menüpont alatt gyakorlati tanácsok is fellelhetőek, illetve a webáruházak által rendszeresen megfigyelhető hibák is említésre kerülnek. További érdekesség, hogy a Minisztérium által nyilvántartott azon listákat is meg lehet tekintetni a „Cégekről” menüpontban, amelyek a pozitív megítélésű, valamint a súlyos jogsértést elkövető webáruházakat is tartalmazzák.

Dobos István ügyvéd / Miklós Péter Ákos

Általános szerződési feltételekkel, adatvédelemmel, webáruházakkal kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk rendelkezésére!

E: dobos@doboslegal.eu
T: +36303088151