Az ügyvédi díjszabás meghatározó szempontjai

Jelen összefoglaló célja, az ügyvédi díjjal kapcsolatos tévhitek eloszlatásán túl, a jó ügyfél-ügyvéd kapcsolat végett, hogy ügyfeleink rálássanak az ügyvédi díjazás meghatározó elveire, illetve a munkadíj összegét indokoló tényezőkre.

Miért fizetünk munkadíjat az ügyvédi szolgáltatásért?

Az ügyvédi munka egyszerre hivatás és vállalkozás. Mint minden vállalkozónak, cégnek, egy ügyvédnek, illetve ügyvédi irodának is jelentős költségei vannak, amelyet az ügyvédnek be kell építenie a díjszabásába. Az ügyvédek többsége főállásban végzi tevékenységét, az ügyvédi munkadíj egy része képezi a nyereségét.

Amikor az ügyvéd szolgáltatást nyújt, az ügyfél igénybe veszi az idejét, illetve az ügyvéd szaktudását, tapasztalatát. Emellett az ügyvédi munka jelentős felelősséggel is jár.

Milyen szempontok alapján kerül meghatározásra az ügyvédi munkadíj?

Az ügyvédi munkadíj elsősorban az időráfordítástól függ, tekintettel arra, hogy az ügyvéd a szaktudásán, tapasztalatán és az idején kívül mással „nem kereskedik”. A munkadíj-meghatározás meghatározó tényezője ezen kívül az ügy bonyolultsága, valamint az ügyérték is.

Ha az ügyvéd az „idejét adja el”, mennyi az óradíja? Csak óradíjas konstrukcióban vállal ügyvédi irodánk ügyeket?

Irodánk a díjazás alapjait tekintve rugalmas: Az óradíj-alapú díjazás mellett alkalmazzuk a havi átalánydíjas konstrukciót, illetve az ügyenkénti „fix” díjazást, valamint a sikerdíjat is. A díjazás mindig az ügyféllel történő szabad megállapodás tárgya, sohasem egyoldalú díjmeghatározás.

Az irodánk ügyvédi óradíjáról e-mailben szívesen tájékoztatást nyújtunk. Nagy időráfordítással járó megbízások, illetve tartós megbízás esetén irodánk az óradíjból – tekintettel a mennyiségre – kedvezményt tud biztosítani. Az óradíjba nem tartoznak bele az adminisztratív munkafolyamatok, ezek nem kerülnek számlázásra. Ahogy említettük, az óradíjas konstrukción kívül lehetőség van havi átalánydíjas, illetve ügyenkénti „fix” díjas konstrukció, valamint sikerdíj meghatározására is.

Az ügyvéd óradíja egyenlő az ügyvéd „fizetésével”?

Az ügyvéd megbízási díj nem az ügyvéd „nettó fizetése”, hanem az ügyvédi iroda bevétele. A bevételből fizeti az ügyvéd a saját és az alkalmazottak járulékait, bérét, az irodabérletet, az eszközparkot, a biztosítást és a kamarai tagdíjat, a könyvelőjének a munkadíját, az elektronikus cégeljáráshoz szükséges eszközök díjait, a jogtár előfizetést, valamint további szaklapok, szakkönyvek díját. A költségek levonása után fennmaradó összeg képezi az adóalapot, amely után az ügyvéd – mint minden más vállalkozás – adót fizet.

Amennyiben a gazdasági jog, ingatlanjog, cégjog vagy polgári peres eljárások területére tartozó kérdése van, irodánk szívesen áll rendelkezésére a fejlécben található elérhetőségeken.