Hogyan kell adózni őstermelőként és adószámos magánszemélyként a Natura 2000 támogatás után?

Sokak nincsenek tisztában azzal, hogy az erdőgazdálkodói tevékenység ugyanolyan gazdasági tevékenységnek minősülhet, mint bármely más bevételre irányuló vagy üzletszerűen folytatott gazdasági tevékenység, és így ezen tevékenység után is adófizetési kötelezettség keletkezhet, ez különösen igaz az igénybevett Natura 2000 támogatásra.

A bejegyzett erdőgazdálkodók többsége ezen tevékenységet őstermelőként vagy adószámos magánszemélyként végzi, így elsősorban ezen bejegyzés számukra foglalja össze, hogy a Natura 2000 támogatás utáni milyen  adókötelezettségük keletkezhet.

1. Őstermelők adókötelezettségei

Először is legfontosabb dolog, amit tisztázni kell, hogy mikor lehet őstermelőként erdőgazdálkodói tevékenységet folytatni, és így Natura 2000 támogatást igénybe venni.

Erre a választ A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 6. sz. Melléklete adja meg, eszerint őstermelői tevékenységnek kizárólag a saját tulajdonú erdőterületen végzett erdőgazdálkodói tevékenység minősül.

Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert, ha az erdőgazdálkodó osztatlan közös tulajdonú területen végez erdőgazdálkodói tevékenységet és vesz igénybe Natura 2000 támogatást, azt a fentiek alapján nem végezheti őstermelőként, hanem ehhez más formát kell választania, így ezen tevékenységet (osztatlan közös tulajdon esetében) kizárólag adószámos magánszemélyként, egyéni vállalkozóként (akár „katás”-ként is) vagy valamely gazdasági társaság formájában végezheti.

Ha már az erdőgazdálkodó olyan területen (legyen az bármilyen kicsi is) folytat erdőgazdálkodói tevékenységet, mely osztatlan közös tulajdonban van, akkor ezen tevékenységet már nem végezheti őstermelőként (valamennyi területi esetében), vagyis hiába őstermelő valaki, de ha osztatlan közös tulajdonú erdőn végez erdőgazdálkodási tevékenységet, akkor ezen bevétel, és így a Natura 2000 támogatás sem minősül őstermelői bevételnek.

Őstermelőként a Natura 2000 támogatás kezelése viszonylag egyszerű, mivel az igénybe támogatás összegével megemelkedik a 600.000 Ft-os adómentes értékhatár összege.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az őstermelők esetében a Natura 2000 támogatás gyakorlatilag adómentessé válik.

2. Adószámos magánszemély adókötelezettségei

Abban az esetben, ha az erdőgazdálkodó osztatlan közös tulajdonú erdőben is bejegyzett erdőgazdálkodó, akkor a fentieknek megfelelően ezen tevékenységet már nem végezheti őstermelőként, hanem ehhez más formát kell választania.

Tekintettel arra, hogy az erdőgazdálkodók többsége (adószámos) magánszemélyként végzi az osztatlan közös tulajdonú erdőkben ezen tevékenységet, így a legfontosabb az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy részükről ilyen esetben milyen adókötelezettségek állnak fenn a Natura 2000 támogatás után.

Adószámos magánszemélyként a Natura 2000 támogatás összege ugyanolyan bevételnek minősül, mint pl. az eladott faanyagból származó bevétel, így ennek megfelelően 15 %-os személyi jövedelemadó, és A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. LII. tv. (2019. január 1. napjától hatályos) 1. § (1) bekezdése alapján 19,5 %-os szociális hozzájárulási adó terheli.

A Natura 2000 támogatás célja a speciális földhasználati előírások által okozott többletköltség, illetve bevételkiesés kompenzálása, így abban esetben, ha a támogatás teljes összegét felhasználják ilyen tevékenység folytatására (pl.: telepítés, viharkár elhárítása, útkészítés,- helyreállítás, stb…), akkor a támogatás összege után a korábbi adókat nem kell megfizetni, vagyis a Natura 2000 támogatás kizárólag akkor minősül adóköteles bevételnek, ha azt nem használják fel a folyósított célra.

Továbbá a Natura 2000 támogatás esetében mindenképpen fontos szót ejteni arról, hogy ezen támogatás a bejegyzett erdőgazdálkodó bevételének minősül, és nem tulajdonostársakénak, így ezen bevétel a tulajdonostársak részére nem kell felosztani semmilyen formában.

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy abban az esetben, ha bejegyzett erdőgazdálkodó felosztja a támogatás teljes összegét a tulajdonostársak között, az nem mentesíti őt a fentiekben kifejtett adófizetési kötelezettségek alól.

Jelenleg is folyamatban van a Nemzeti Agrárkamara és Pénzügyminisztérium közötti egyeztetés arra vonatkozólag, hogy a Natura 2000 támogatás összege ne csak az őstermelők esetében minősüljön adómentes bevételnek.

Adójoggal, Natura 2000 támogatással kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk rendelkezésére!

dr. Dobos István ügyvéd
e-mail: dobos@doboslegal.eu
+3630-3088151