Ingatlan öröklése – adózás

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget ír elő abban az esetben, ha az örökléssel megszerzett vagyoni érték értékesítésére kerül sor. Esetetekben ez azt jelenti, hogy ha az örökléssel megszerzett ingatlant eladjátok, akkor személyi jövedelemadót kell a vagyonszerzés (megszerzett vételár) után fizetni.

A fizetendő összeg azonban az ingatlan megszerzésétől (ami az örökhagyó halálának időpontja) számított évek elteltével csökken. Az Szja tv. 62. § (4) bekezdése szerint az ingatlan átruházásból származó jövedelem (ami a fizetendő személyi jövedelemadó alapját képezi) a következők szerint alakul:

  1. az ingatlan megszerzésétől számított első évben: a vagyonátruházásból származó összeg 100%-a számít az szja alapjául.
  2. az ingatlan megszerzését követő második évben: a vagyonátruházásból származó összeg 90%-a számít az szja alapjául.
  3. az ingatlan megszerzését követő harmadik évben: a vagyonátruházásból származó összeg 60%-a számít az szja alapjául.
  4. az ingatlan megszerzését követő negyedik évben: a vagyonátruházásból származó összeg 30%-a számít az szja alapjául.
  5. az ingatlan megszerzését követő ötödik évben és azt követően: a vagyonátruházásból származó összeg 0%-a számít az szja alapjául.

Vagyis az öröklés utáni 5. évtől kezdődően lehet az örökölt ingatlan jövedelemadó mentesen eladni, azt megelőzően az örökölt ingatlan eladása esetén személyi jövedelemadót kell fizetni. Azonban az öröklés utáni 2. év elteltét követően folyamatosan csökkeni fog a fizetendő összeg az adó alapjának csökkenése miatt. Fontos, hogy az személyi jövedelemadó mértéke mind az 5 év alatt 15% marad, tehát az évek elteltével csak az adóalap fog csökkenni.

Fontos kiemelni, hogy jelen cikk nem értelmezhető egyedi ügyben adótanácsként. Egyedi ügyekben irodánk megbízási szerződés alapján nyújt tanácsadást.

 

Dobos István ügyvéd / Rakonczai Kitti

 

Adójoggal kapcsolatos kérdése van? Ügyvédi irodánk szívesen áll rendelkezésére!

Kapcsolat

 

Dobos István ügyvéd /dobos@doboslegal.eu/ +36 30 308 8151