A kereskedelmi szálláshely szolgáltatás (pl.: „Airbnb”) adózása I.

A lakástulajdonosok részéről az elmúlt években – különösen Budapesten – népszerű lett a külföldi turisták részére a lakások rövid távú bérbeadása.

Ezen tevékenység (adószámos) magánszemélyként, egyéni vállalkozóként vagy akár gazdasági társaság keretében is folytatható, jelen bejegyzésünkben az adószámos magánszemély adózására vonatkozó fontosabb szabályokat mutatjuk be.

Jegyzőhöz történő bejelentés a tevékenység megkezdésekor

Az ilyen jellegű tevékenység megkezdésekor a legelső lépés, hogy az illetékes jegyzőhöz be kell jelenteni, hogy kereskedelmi szálláshely szolgáltatásra vonatkozó tevékenységet kívánunk végezni; ezt követően a T101 számú nyomtatványon kell adószámot igényelni az adóhatóságtól, ezen a jegyző által a nyilvántartásba vételről kiállított igazolás számát is fel kell tüntetni.

Közösségi adószám

Abban az esetben, ha a magyar szállásadó Közösségen belül letelepedett adóalannyal is gazdasági kapcsolatot kíván létesíteni (pl.: Airbnb), vagyis ha a szállásadó a közösségi adóalanytól is igénybe vesz szolgáltatást (nem szálláshely szolgáltatást, hanem pl. közvetítést), akkor közösségi adószámot is kell igényelni. Fontos azonban ezen (közvetítés) szolgáltatás tekintetében azt kiemelni, hogy ebben az esetben 27 %-os általános forgalmi adó kötelezettség keletkezik, melyet a szállásadó országban, vagyis Magyarországon kell megfizetni.

Alanyi adómentesség

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: Áfa tv.) 86. § (1) bekezdés l) pontja szerint az ingatlan bérbeadás áfa mentes tevékenységnek minősül; ezen szabályt azonban az Áfa tv. 86. (2) bekezdés a) pontja alapján nem lehet alkalmazni kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás esetében, így azután 18 %-os általános forgalmi adót kell fizetni (Áfa tv. 3/A. Melléklet).

Az adóalany (adószámos magánszemély esetében is) ez esetben is élhet azon jogával, hogy 12 millió (2019. január 1. napjától) forintos bevételig éljen a választás jogával, és alanyi adómentességet válasszon.

Tételes átalányadózás

A személyi jövedelemadóról szóló tv. 1995. CXVII. tv. 57/A. §. (1) bekezdése szerint fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély az, aki – nem egyéni vállalkozóként – a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében – nyújt szálláshelyet ugyanannak a személynek adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra.

Ezen lehetőséggel a fizető-vendéglátó tevékenységet folytatni kívánó magánszemély akkor élhet, ha e tevékenységét kizárólag a tulajdonában, haszonélvezetében lévő, legfeljebb három – nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű – lakásban vagy üdülőben folytatja.

Tételes átalányadózás esetén a tevékenységgel kapcsolatos valamennyi bizonylatot az e törvényben foglalt szabályok szerint kell megőriznie a szállásadónak a vonatkozó törvényi előírások alapján.

A tételes átalányadó évi összege szobánként 38 ezer 400 forint.

Önálló tevékenység szabályai szerinti adózás

Önálló tevékenység szabályai szerinti adózás esetén tételes költségelszámolás vagy 10 %-os költséghányad alapján állapíthatjuk meg a fizetendő adó alapját.

10 %-os költséghányad esetében kizárólag a bevétel 10 %-a számolható el költségként, tételes költségelszámolás esetében valamennyi tevékenység folytatásával összefüggésben felmerült, (számlával) igazolt költséget elszámolhatunk.

Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Nem szabad megfeledkezni arról, sem az összevont adóalaphoz tartozó jövedelem után 19,5 %-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.

Bevétel-bizonylatolás

Az adóalanyoknak a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban számla kibocsátás hiányában nyugta-adási kötelezettségük van, melyet az Áfa törvény, a 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet és az 50/2013. (XI.15.) NGM rendelet rendelkezései szerint – a falusi szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók kivételével – online pénztárgéppel kötelesek teljesíteni.

Az adóalanyok a nyugta kibocsátás, és az online pénztárgép használat alól mentesülhetnek, ha szolgáltatásukat teljes körűen – adatszolgáltatási kötelezettség mellett – számlával bizonylatolják.

dr. Dobos István ügyvéd

Adójoggal, lakáskiadással kapcsolatos kérdése van? Szívesen állunk rendelkezésére!

dr. Dobos István ügyvéd
e-mail: dobos@doboslegal.eu
+3630-3088151